English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izobraževanje za čebelarje iz tujine

31. avgust 2011 - V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije Center za razvoj Litija izvaja sklop izobraževanj o možnostih pridobivanja razvojnih sredstev za čebelarje iz držav bivše Jugoslavije: Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Črne Gore.

Gostom iz tujine predstavljamo dobro prakso izvajanja osi LEADER in delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije ter vključevanje v evropske partnerske mreže. V poletnem in jesenskem času bomo skupno izvedli šest predstavitev. Sodelovanje ob omenjenih obiskih je tudi dobra priložnost za navezavo novih stikov za morebitno bodoče sodelovanje na skupnih projektih.


         

Produkcija: Peternet