English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije z lokalno samooskrbo na sejmu AGRA

Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je zadruga Jarina skupaj s Centrom za razvoj Litija v skladu s sloganom sejma »Naravnost na mizo«, predstavila lokalno trajnostno oskrbo s hrano na območju Srce Slovenije.

Ponudniki z območja so bili na razstavnem prostoru v parku sejmišča prisotni v soboto, 20. avgusta in nedeljo, 21. avgusta, in sicer skupaj z Zavodom za gozdove. Veliko zanimanja obiskovalcev je vzbudila mreža za samooskrbo s hrano, ki se uspešno uveljavlja na območju, za njeno delovanje pa skrbi zadruga Jarina. Poleg lokalne samooskrbe s hrano so se obiskovalci seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi območja. Program z rdečo nitjo »Zdravje letos cveti v Srcu Slovenije«, je bil obogaten s ponudbo lokalnih posebnosti območja. Razstavni prostor Srca Slovenije sta med drugim obiskala predsednik države, Danilo Türk in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan.

Skupaj z ostalimi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo je mag. Židan konec julija obiskal Center za razvoj Litija. Na skupnem sestanku smo ministru predstavili delo Centra za razvoj Litija in zadruge Jarina, na področju oskrbe javnih institucij z lokalno hrano. Minister je poudaril, da je njihov interes povečati delež hrane iz bližine v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice itd.). Jarino je označil kot primer dobre prakse v Sloveniji in hkrati s tem predstavil idejo o mreži tovrstnih zadrug v Sloveniji.

    
Ministra za kmetijstvo, mag. Dejana Židana je na razstavnem prostoru Srca Slovenije sprejela direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek. Območje Srce Slovenije se je obiskovalcem predstavilo pod sloganom »Zdavje letos cveti v Srcu Slovenije«

Produkcija: Peternet