English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Stičišče NVO osrednje Slovenije

www.srce-me-povezuje.si
www.consulta.si


Stičišče NVO osrednje Slovenije je regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije, v kateri deluje več kot 6.000 društev, zasebnih zavodov in ustanov. Stičišče NVO osrednje Slovenske regije deluje v okviru Društva za razvoj in varovanje Geoss-a in Društva za podporo civilne družbe, ustanovljeno je bilo ob podpori Razvojnega centra Srca Slovenije.

Stičišče zagotavlja podporno okolje za razvoj nevladnega sektorja kot celote in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij.

Aktivnosti stičišča so:
 • vpliv na javne politike za krepitev položaja nevladnih organizacij;
 • uveljavljanje nevladnih organizacij v razvojnem svetu regije in regionalnem razvojnem programu;
 • aktivnosti za strukturne spremembe v lokalnih skupnostih;
 • umeščanje nevladnih organizacij in nevladnega sektorja v strateške dokumente;
 • izboljševanje sodelovanje nevladnih organizacij z občinami;
 • spodbujanje delovanja lokalnih partnerstev za razvoj in izpolnjevanje lokalnih potreb;
 • opolnomočenje nevladnih organizacij s svetovanje, mentorstvom in usposabljanji;
 • spodbujanje projektnih partnerstev in pomoč pri prijavah na razpise;
 • informiranje nevladnih organizacij o aktualnih temah in vsebinah;
 • mreženje NVO in povezovanje z drugimi mrežami;
 • spodbujanje izvajanja javnih storitev s strani NVO;
 • spodbujanje sodelovanja NVO in gospodarstva;
 • promocija nevladnega sektorja;
 • upravljanje Mreže NVO osrednje Slovenije in krepitev članstva.

Informacijski pisarni Stičišča:

Ponoviška cesta 12, Litija
Delavnik: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00

Vojkova cesta 63, Ljubljana
Delavnik: po predhodnem dogovoru

T. 059 927 619
F: 01 3209 484
E: info@consulta.si

FB: www.facebook.com/SticisceNvoOsrednjeSlovenije
Twitter: @sticiscenvoProjekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

 
 


 

Sorodne novice

29.10.2010 Rezultati regionalnega stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije

12.10.2010 Stičišče NVO Srca Slovenije vabi na srečanje društev

2.5.2010 Srce Slovenije na Festivalu NVO

15.1.2009 Srce me povezuje - stičišče NVO "Srca Slovenije"

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet