English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


HyPro4ST - Inovacije trajnostnega turizma s hibridnim projektnim vodenjem

Trajanje projekta: 01.07.2022 – 31.06.2025
Program: Erasmus+ (partnerstvo za inovacije)
Vodilni partner: Sustainable City Network, Grčija
Partnerske države: Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska in Slovenija

Turistični sektor je po vsej Evropi podvržen globokim spremembam, saj živimo v obdobju digitalnega, kreativnega, podjetniškega in zelenega gospodarstva, zato je uporaba celostnega pristopa k trajnostnemu razvoju turizma ključnega pomena.

Partnerstvo HyPro4ST skuša prinesti pozitiven socialni in trajnostni vpliv na turistični sektor. Zgrajeno je bilo z idejo, da sodelovalne in transnacionalno povezovanje ponujata priložnosti za spodbujanje inovacij in napredka z združevanjem virov ter globokim poznavanjem trgov, kar je nujno potrebno v hitro spreminjajočem se svetu.

Naš cilj je maksimirati potencial turizma kot gonila trajnostne rasti. S projektom bomo na območje Srca Slovenije vpeljali pametne, učinkovite in trajnostne rešitve za turistični sektor, omogočil pa nam bo inovativen in celosten pristop k izobraževanju in podpori obstoječim in bodočim akterjem trajnostnega turizma (ti so lahko vodje turističnih projektov in iniciativ, posamezni turistični ponudniki ali študentje). Projekt je odlično strukturiran, saj bodo vsi rezultati izhajali iz poglobljene analize trga dela in kriterijev za razvoj novih delovnih mest v turističnemu sektorju. Na podlagi tega bo nastal izobraževalni program za akterje turističnega sektorja, ki bo vključeval specifične potrebe našega okolja, a se bo v svojem bistvu navezoval na trajnostne in zelene vsebine.

HyPro4ST razvija skupni program usposabljanja, HyPro4ST VOOC, v skladu s pristopom ECVET/EQF/EQAVET in mikro poverilnicami, Praktičnim vodnikom HyPro4ST za trenerje, shemo certificiranja za nov profil in HyPro4ST Virtual Learning Hub.

S 6 seminarji, 6 spletnimi tečaji, 2 učnimi dejavnostmi na delovnem mestu in transnacionalno mobilnostjo, projekt krepi kompetence 700 strokovnjakov, se spoprijema z neusklajenostjo veščin in podpira oblikovanje učinkovitega visokošolskega ter poklicnega izobraževalnega sistema za sektor trajnostnega turizma.

Partnerstvo sestavlja 17 partnerjev iz 6 evropskih držav.

SPLETNI INFORMATORJI PROJEKTA:


 

Sorodne novice

28.2.2023 Kaj dogaja na projektu HyPro4ST?

19.10.2022 Ponosni na še dva nova Erasmus + projekta v Srcu Slovenije

24.3.2022 Turizem smo ljudje! Tudi v Srcu Slovenije

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet