English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Digital Generations - Spodbujanje digitalne ustvarjalnosti starejših

Trajanje projekta: 01.11.2021 – 30.04.2024
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije
Partnerske države: Španija, Francija, Grčija, Bolgarija, Slovenija

Skozi projekt, katerega vodilni partner je Razvojni center Srca Slovenije, se bodo razvila orodja za spodbujanje digitalne ustvarjalnosti starejših. Partner projekta je tudi Občina Kamnik. Mladi (od 18 do 30 let) se bodo usposobili za delo s starejšimi, ki bodo izboljšali svojo ustvarjalnost, lažje se bodo izražali, delili svoje znanje in komunicirali z ostalimi preko digitalnih orodij.

Starejši so se namreč v zadnjih dveh letih soočali z eno najtežjih situacij. Mnogi od njih so še vedno izolirani doma ali v domu za starejše, brez naprav za komunikacijo z zunanjim svetom, medtem, ko so se mlajše generacije dodobra izurile v ustvarjalni komunikaciji na daljavo z vrstniki, prijatelji in družinskimi člani. Projekt bo omogočil kakovostnejše življenje starejših, prilagoditve pa so potrebne na številnih področjih, kot so medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo ter uporaba digitalnih tehnologij za komuniciranje.

Cilji projekta v vseh partnerskih državah:
  • Raziskati vplive socialne izolacije starejših državljanov in identificirati primere dobrih praks za spodbujanje ustvarjalnosti preko digitalnih orodij;
  • Raziskati in izbrati medgeneracijske dobre prakse;
  • Raziskati in izbrati digitalna orodja, ki so uporabna za ustvarjalno izražanje;
  • Razviti metodologijo medgeneracijskega usposabljanja in mentorstva na področju digitalnega ustvarjalnega procesa starejših ter usposobiti izbrane mlade na dveh izobraževanjih v tujini;
  • Spodbujati socialno vključenost in krepiti duševno zdravje starejših;
  • Spodbujati ustvarjalnost in aktivno staranje;
  • Pripraviti usmeritve tudi za ostale občine in ključne organizacije za izvajanje takšnega programa na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Del projekta „Digital Generations” bo tudi izvedba testiranja (pilota) razvite metode usposabljanja in mentorstva. Vsak partner bo v svojem lokalnem okolju vključil dva mlada in dva starejša od 65 let, ki bosta izrazila svojo ustvarjalnost s pomočjo digitalnih orodij in to delila z drugimi. V vsaki državi se bosta izvedla tudi dva večja dogodka za ciljno skupino in splošno javnost, kjer se bodo predstavili rezultati projekta. Ozaveščalo se bo o pomembnosti uporabe digitalnih tehnologij za komuniciranje starejših in spodbujanje ustvarjalnosti. Občina Kamnik bo vključena v vse aktivnosti projekta ter izvajanje pilota, kar bo obogatilo medgeneracijsko aktivnost na območju.

Spletna stran projekta (https://digitalgenerationsproject.eu/)

Projektna facebook stran

Instagram stran


 

Sorodne novice

2.8.2022 Uspešno zaključili prvi delovni paket na projektu "Digital Generations"

1.12.2021 Uspešni pri pridobitvi novega medgeneracijskega projekta, ki bo izboljšal ustvarjalnost starejših

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet