English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji

Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« je od leta 2018 prejemnica bronastega znaka Slovenia Green Destination.

Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« je izpolnila zahteve trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za destinacije opredeljuje Zelena shema slovenskega turizma, in tako pridobila znak Slovenia Green Bronze.

Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta v sredi 59 slovenskih destinacij, ki so v okviru Zelene sheme slovenskega turizma pridobile znak Slovenia Green Destination, torej destinacij, ki uresničujejo in spodbujajo trajnostni turizem ter s tem pozitivno vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo.

Pridobitev bronastega znaka Slovenia Green Destination bo destinaciji »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« služila za mednarodno primerljivo oceno in pa tudi za nabor ustreznih izboljšav v prihodnosti ter večjo prepoznavnost na domačem in tujih trgih. Postopek pridobitve ocene trajnosti je vodil Razvojni center Srca Slovenije, ki je tekom preteklega leta beležil izhodiščne kazalnike destinacije in pridobival dokaze o ustreznosti predpisanim globalnim standardom v petih kategorijah: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija ter družbeno-ekonomska situacija.

Destinacija sledi akcijskemu načrtu, kjer so natančno popisani ukrepi za izboljšavo šibkih točk ali odpravo pomanjkljivosti, identificiranih v postopku ocenjevanja, ter z letnimi poročili o izvedenih trajnostnih ukrepih, dokazuje uresničevanje zastavljenih ciljev.

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, katerega glavni namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma. Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z akreditiranim partnerjem GoodPlace, Zavodom trajnostnega turizma, v skladu z mednarodnimi merili ocenjuje, kako zelene in trajnostne so posamezne slovenske občine in destinacije.

Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« je uradno prevzela bronasti znak Slovenia Green Destination na Zeleni dan slovenskega turizma, 25. maja 2018, na Bledu.

V Zeleno shemo Slovenskega turizma se lahko vključijo tudi ponudniki turističnih nastanitev, parki, agencije, znamenitosti, restavracije, vendar le, če so imetnik enega od okoljskih znakov, ki jih Slovenia Green priznava. Več o okolijskih znakih (Bio hotels, EMAS, EU Marjetnica, Green Globe, Green Key, Travellife) ter kako jih pridobiti si lahko preberete v spodnjih povezavah.

SEZNAM ZNAKOV, KI JIH PRIZNAVA ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA
Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green destination
Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji


 

Sorodne novice

13.10.2021 Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« je uspešno podaljšala bronasti znak Slovenia Green Destination

29.9.2021 Zelena nit srečanja turističnih ponudnikov Srca Slovenije

23.9.2021 VABILO NA SPLETNI DOGODEK - Srečanje turističnih ponudnikov Srca Slovenije

21.9.2021 Pestro kolesarsko dogajanje v Litiji

20.9.2021 Nasveti za varčno rabo energije in vode

9.8.2021 Zakaj je krožno upravljanje voda pomembno?

16.7.2021 Okoljski in trajnostni znaki za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

20.6.2019 Zabeležili smo kazalnike destinacije "Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji"

29.5.2018 Na osrednjem dogodku trajnostnega turizma v Sloveniji podeljena priznanja Slovenia Green

21.3.2018 Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri Litiji« je prejemnica bronastega znaka Slovenia Green Destination

8.3.2018 Strateške smernice za skupen razvoj turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet