English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


MINE TOUR - Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma

Trajanje projekta: 1. september 2018 - 28. februar 2021
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020
Vodilni partner: Mesto Labin (Hrvaška)
Partnerske države: Slovenija in HrvaškaMINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na obrobnih območij  in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu. 

CILJI PORJEKTA:
1. Izboljšanje ohranjanja rudarske dediščine z revitalizacijo, izboljšanjem doživljanja in dostopnosti dveh destinacij rudarskih spomenikov.
2. Krepitev trajnostnega turizma rudarske dediščine s povečanjem sodelovanja deležnikov za izboljšanje upravljanja in okrepitev promocije rudarske dediščine na nacionalni in čezmejni ravni.
3. Izboljšanje zmogljivosti deležnikov turizma z vključevanjem deležnikov s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine v program usposabljanja za promocijo rudarske dediščine na programskem območju.

Razvojni center Srca Slovenije je v okviru projekta odgovoren za Delovni sklop komunikacije

Spletna stran projekta: www.mine-tour.eu
Facebook stran: https://www.facebook.com/minetourproject/

Elektronski informatoriji projekta Mine Tour 

Sorodne novice

28.2.2019 Zbiranje arhivskega gradiva za oblikovanje turističnega produkta Mine Tour

19.10.2018 Nov projekt za ohranjanje in ovrednotenje naravne in kulturne rudarske dediščine

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet