English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


P-IRIS - Izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij

Trajanje projekta: prva faza: 1.1.2017 - 30.6.2019, druga faza: 1.7.2019 - 30.6.2021, dodatne aktivnosti (Covid-19 razpis): 1.09.2021 - 31.08.2022
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Sogn og Fjordane County Municipality (Norveška)
Partnerske države: Slovenija, Hrvaška, Finska, Španija, Italija, Norveška  
Eden od izzivov podeželskih območij je, da jih mladi zapuščajo, ker tam ne najdejo ustreznih delovnih mest, primernih njihovim profesionalnim ciljem. Zato obstaja potreba po pospeševanju inovativnosti na teh območjih z namenom razviti kreativna, na znanju temelječa podjetja, ki lahko visoko izobraženim mladim ponudijo atraktivna delovna mesta. Pomemben način spodbujanja inovativnosti na podeželju je sodelovanje deležnikov v t.i. »triple/quadruple helix«, ki obsega vse štiri sfere: javni sektor, gospodarstvo, institucije znanja ter civilno družbo. Inovacijski sistemi na podeželju so pogosto neuravnoteženi (prevladovanje javnega sektorja, pomanjkanje raziskav in razvoja). Skupni cilj projekta P-IRIS je izboljšanje politik povezanih s sodelovanjem 3H/4H v inovacijskih sistemih na podeželju. Povečati želimo število malih in srednje velikih podjetij v inovacijskih mrežah in število inovativnih projektov, ki vključujejo raziskave in razvoj. Prav tako želimo izboljšati spretnosti in znanja javnih avtoritet in podpornih struktur kot mentorjev 3H/4H mrež ter uporabo obstoječih inovacijskih orodij.

Za to se bo izvedel 3-stopenjski medregionalni učni proces: mapiranje izzivov in priložnosti upravljanja sodelovanja 3H/4H v inovacijskih sistemih na podeželju; izmenjava izkušenj in demonstracija potencialnih dobrih praks preko seminarjev in študijskih obiskov; priprava/nadgradnja regijskih akcijskih načrtov ter v drugi fazi tudi njihova implementacija. Izboljšanih bo šest regijskih strategij partnerjev, med njimi tudi Območni razvojni program RPSS 2014-2020, kot ključni strateški dokument območja Srce Slovenije. Njihova implementacija v drugi fazi bo izboljšala inovacijsko pripravljenost na podeželju preko povečanja števila MSP, ki sodelujejo z institucijami raziskav in razvoja ter povečanjem deleža podjetij, ki temeljijo na naprednem znanju oziroma kreativnosti – povečanje zelene rasti in eko-inovacij.

PILOTNE AKTIVNOSTI za II fazo projekta
  • »Inspire, Cheers, Brainstorm« dogodki z motivacijskimi govorci
  • Omogočili profesionalno fotografiranje prodajnih izdelkov, njihovih ustvarjalcev in podjetnikov na začetku podjetniške poti
  • Omogočili bomo individualno in skupinsko sodelovanje s strokovnjaki z namenom»Izmenjave in nadgradnje poslovnih idej«
  • Odvilo se bo štirinajst delavnic za podjetnike z različnimi tematikami
V prostorih co-working prostora RISE
 bodo brezplačno vsem na voljo še:
  • Programska oprema CorelDRAW Technical Suite 2019 - “Equipment and Software at your service”
  • Programska oprema za 3d printanje - 3ds Max 2020 
  • 3D printer basic
  • CNC rezkalni stroj (600*900 mm)
  • Stroj za lasersko graviranje (600*900 mm)
  • Prav tako se bo opremil del prostorov za namen »pop-up« razstavnega prostora 

DODATNE AKTIVNOSTI (P-IRIS
 II): 1.09.2021 - 31.08.2022
V okviru dodatnih aktivnosti bomo poskušali vplivati na posodobitev in spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS, ki bo s tem lahko ponudila možnosti novega financiranja za obdobje 2021–2022. Delo bo usmerjeno k oblikovanju ukrepov in dejavnosti za podjetniške in inovativne projekte na podeželju Srca Slovenije. Ta vpliv na strategijo bo dodal večji poudarek podpornim mrežam na podeželju in bo vključeval tudi podporo delovanju lokalnih organizacij, ki sodelujejo pri spodbujanju inovacij in podjetništva v lokalnem okolju. Sprememba strategije bo odražala dejanske potrebe gospodarskega sektorja in bo ponujala možnosti financiranja za obdobje 2021-2022. Cilj je ponuditi možnosti mreženja gospodarskemu sektorju in za pripravo projektov za nove podjetniške priložnosti (potencialne nove storitve na območju občin).

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/p-iris

Elektronski informatorji projekta P-IRIS (v angleškem jeziku):Akcijski načrti vseh partnerjev:

Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.


 

Sorodne novice

23.6.2022 Rezultati P-IRIS projekta za spodbujanje podjetništva v Srcu Slovenije

30.3.2021 S pilotnimi aktivnostmi P-IRIS do uspešne marketinške kampanje

25.2.2021 Na zaključni konferenci P-IRIS predstavili dosežke 4 letnega dela

28.1.2021 Vabljeni na spletno delavnico Living labs and user groups as part of rural innovation systems

17.9.2020 P-IRIS spodbudil sodelovanje podjetij

31.7.2020 S pilotnimi aktivnostmi P-IRIS do prve POP-UP trgovine v Litiji in Šmartnem

26.6.2020 Nastja Kramer: »Podjetnik mora biti pogumen«

27.5.2020 Začetek praktičnih delavnic SANDBOX »Od ideje do prototipa produkta«

28.4.2020 S pilotnimi aktivnostmi do orodij in prvih izdelkov

29.3.2020 Mreženje s podjetniki, razvoj poslovnih idej in prototipov

19.12.2019 S pilotnimi aktivnostmi v co-working prostorih do kvalitetnih vsebin, ki jih v Šmartnem in Litiji še ni bilo

23.9.2019 Otvoritev co-working prostorov RISE v Litiji in Šmartnem pri Litiji

24.6.2019 Rezultati več kot dvoletnega dela na projektih D-STIR in P-IRIS

17.6.2019 P-IRIS zaključna brošura

11.6.2019 Premagovanje razdrobljenosti in izgradnja podpornih mrež na podeželju

7.6.2019 V Srcu Slovenije govorimo kohezijsko

17.12.2018 P – IRIS vstopa v zadnji semester prve faze

27.11.2018 Co-working center Litija/Šmartno

9.10.2018 Petim evropskim partnerjem predstavili odlične primere inovativnega povezovanja in spodbujanja podjetništva v Srcu Slovenije

26.9.2018 Spodbujanje podjetniškega potenciala med mladimi privedlo do produkta, ki mu ni para

7.11.2017 Podjetniška delavnica za oblikovanje inovacijskih ekosistemov

27.6.2017 Nov projekt za krepitev inovacijskih sistemov na podeželju

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet