English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


CityWalk - Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 - 1. 5. 2019
Program: Podonavje
Vodilni partner: Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
Partnerske države: Slovenia, Hungary, Slovakia, Croatia, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Austria, Serbia

Projekt CityWalk bo pomagal mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Glavni namen projekta je zato izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje. Rezultat projekta bo izboljšana urbana mobilnost ob zmanjšanih emisijah, ravneh hrupa in prometnih zastojih, povečani varnosti in tudi prispevanju k zdravju prebivalcev. Čeprav je poudarek projekta na pešačenju, projekt naslavlja tudi izziv celostnega pristopa – izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta. Mestom v Podonavski regijo bomo pomagali identificirati ovire, razviti in implementirati načrte za reševanje teh izzivov. S tem namenom bo partnerstvo razvilo skupno orodje, ki bo obsegalo smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje, izdelalo 8 načrtov za pešačenje, izvedlo 8 pilotnih akcij, tudi v mestu Kamnik kot testnem območju, ter razvilo in predstavilo politične predloge za trajnostno mobilnost.

Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk

Facebook profil:
@CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project)
 

Sorodne novice

13.2.2017 Nov projekt za spodbujanje pešačenja v mestih

30.1.2017 Napovedujemo: Uvodni dogodek projekta CityWalk na Madžarskem

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet