English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


STEER - Podpora pri prehodu mladih od izobraževanja do zaposlitve

Trajanje projekta: 1. 6. 2016 - 30. 11. 2017
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Innovade Li (Ciper)
Partnerske države: Grčija, Portugalska, Bolgarija, ItalijaProjekt STEER spodbuja in pomaga mladim, da uspešno opravijo prehod od izobraževanja k zaposlitvi – na trg dela. Dolgoročno želi prispevati k zmanjševanju brezposelnosti med mladimi.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta STEER:
  • Oblikovanje in izvedba programa usposabljanja za mladinske delavce, ki bo vseboval vsebinske module: veščine za vstop na trg dela, mentoriranje, razvoj socialnih veščin, poklicno usmerjanje itd.;
  • Izvedba “train the trainers” seminarjev za mladinske delavce;
  • Pilotna aktivnost: podpora mladim s strani predhodno usposobljenih mladinskih delavcev.
Facebook stran: https://www.facebook.com/STEERprojectEU
Twitter: https://twitter.com/STEER4NEETs
 


 

Sorodne novice

15.3.2017 Prvi informativni dan v sklopu projekta STEER

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet