English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


TRINNO – Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije

Trajanje projekta: prva faza: 1.4.2016 - 31.3.2019, druga faza: 1.4.2019 - 31.3.2021
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Arezzo Innovazione (Italija)
Partnerske države: Italija, Madžarska, Irska, Španija

Osrednje teme razvoja Evropske Unije so ustvarjanje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije in s temi izzivi se bo ukvarjal tudi projekt TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Promovira tudi uporabo digitalnih inovacij v lokalnem gospodarstvu in njihovih prednosti v tradicionalnih sektorjih.

Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na tem področju. Pripravljene bodo analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi različne izobraževalne delavnice in izmenjave dobrih praks. Organizirani bosta dve večji konferenci na mednarodni ravni v Szegedu na Madžarskem in v Arezzu v Italiji.

Razvojni center Srca Slovenije v projektu TRINNO vodi delovni paket Komunikacije in diseminacije in tako skrbi za promocijo projekta navzven.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno

Facebook stran: https://www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: https://twitter.com/TRINNO_project


Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 

Sorodne novice

20.4.2018 V Kamniku delovno srečanje mednarodnih parterjev za učinkovit podporni ekosistem za podjetništvo in inovacije

11.4.2018 Delovno srečanje ključnih akterjev podpornega okolja za podjetništvo v Srcu Slovenije

10.1.2018 Izrazite svoje mnenje o podpornem okolju za podjetništvo

14.2.2017 Drugo srečanje deležnikov projekta TRINNO v Litiji

25.1.2017 Kratka anketa: Kakšno je za vas popolno podporno okolje za podjetništvo?

26.10.2016 Spodbujanje inovativnosti in podjetništva v Srcu Slovenije

9.6.2016 Nov projekt Trinno za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet