English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Promocija turizma Srca Slovenije

Trajanje projekta: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Program: LAS Srce Slovenije, sredstva LEADER za razvoj podeželja
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije
Partnerske občine: Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica, KamnikProjekt Promocija turizma Srca Slovenije nadgrajuje turistično ponudbo Srca Slovenije z naslednjimi aktivnostmi:
  • DIGITALNA PROMOCIJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

Na spletno stran www.srce-slovenije.si/turizem je bila dodana aktualna turisična ponudba (dogodki) in novi ponudniki, v vseh jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina). Opredeljene bodo glavne turistične atrakcije območja in posebne samostojne strani ključnih ponudnikov. Aktivnost vključuje tudi upravljanje spletne prisotnosti na Google orodjih za boljše pozicioniranje v iskalnikih ter promoviranje aktualne turistične ponudbe in ponudnikov na socialnih omrežjih Srca Slovenije s poudarkom na Facebooku in Twitterju.

  • ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKE TURE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE ZNOTRAJ OBMOČJA
Študijska tura je bila izvedena v aprilu z namenom povezovanja med ponudniki, spoznavanja ponudbe na območju ter medsebojne promocije in trženja turistične ponudbe.
  • IZVEDBA PROMOCIJSKE AKCIJE "VIKENDI ODPRTIH VRAT PRI PONUDNIKIH SRCA SLOVENIJE"
Ponudniki bodo en vikend v letu sprejeli goste, s čimer bodo promovirali svojo ponudbo in omogočili, da jih spozna širša javnost. Poudarek bo na aktivnih doživetjih obiskovalcev, velik poudarek bo na medsebojni promociji ponudnikov. Za turistične ponudnike, ki se bodo vključili v promocijsko akcijo, bomo izvedli usposabljanje na temo odnosa do gosta, saj je razumevanje pričakovanj gostov ključnega pomena za uspešno komunikacijo z njimI.
  • IZVEDBA PREDSTAVITVE OBČIN V ARBORETUMU VOLČJI POTOK
Aktivnost vključuje koordinacijo in izvedbo predstavitve občin pod skupno destinacijsko znamko Srce Slovenije maja v Arboretumu Volčji potok v okviru spomladanske razstave tulipanov.
  • IZVEDBA LETNEGA KOLEDARČKA PRIREDITEV
Letni koledar prireditev vključuje dogajanje skozi celotno leto 2015 v občinah Srca Slovenije. Koledarji se distribuirajo po najbolj frekventnih točkah v občinah ter na sejmih in ostalih dogodkih po območju in zunaj njega.
  • TRŽENJE TURISTIČNIH PROGRAMOV OBMOČJA
Programi za skupine, družine, pare in posameznike, ki so bili vzpostavljeni v letu 2014 (11 konkretnih trženjskih programov), bodo razširjeni s ponudniki iz občin, ki niso sodelovale pri projektu Promocija turističnega območja Srca Slovenije. Aktivnost vključuje sodelovanje z Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik in turističnimi agencijami.
  • POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S TURISTIČNIMI AKTERJI
Povezovanje s turističnimi akterji bo potekalo na lokalni in nacionalni ravni. Namen aktivnosti so sinergični učinki in širše vključevanje mikro turistične ponudbe v programe območja. 

Sorodne novice

7.12.2015 Turistični informatorji zavoda Turizem Ljubljana in turistični vodniki agencije Roundabout navdušeni nad Srcem Slovenije

17.11.2015 50 turističnih ponudnikov iz osmih občin o razvoju turizma v Srcu Slovenije

5.5.2015 Srce Slovenije se je predstavilo v Arboretumu Volčji potok

17.4.2015 Obiščite Atrij Srca Slovenije v Arboretumu Volčji potok

9.4.2015 Strokovna ekskurzija za turistične ponudnike

29.3.2015 Napovedujemo: Študijska ekskurzija po Srcu Slovenije

28.3.2015 Izšel je koledarček prireditev za leto 2015

20.2.2015 Povabilo k sodelovanju pri koledarju prireditev 2015

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet