English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije - ZORA

Na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije je bilo v letu 2012 ustanovljeno združenje območnih razvojnih agencij Slovenije - ZORA, v katerem se povezuje 16 območnih razvojnih agencij.

S podpisom pogodbe je bil konzorcij ustanovljen 14. februarja 2012 v Lukovici, januarja 2014 pa se se združenje pridružile še tri organizacije.

Namen združenja je izmenjava izkušenj pri izvajanju razvojnih nalog na območnem (subregijskem) nivoju, skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev, zavzemanje za okrepitev položaja območnih razvojnih agencij in območnih razvojnih partnerstev (ORP) ter sodelovanje pri pospeševanju sprememb na področju veljavne zakonodaje iz področja, ki ureja ORP.

Koordinator aktivnosti združenja je Razvojni center Srca Slovenije.


Člani Združenja območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA so:
 • Ekonomski inštitut Maribor
 • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
 • ORP Osrednje Celjsko - družba Simbio
 • Podeželsko razvojno jedro PRJ HALO
 • Prleška razvojna agencija GIZ
 • Razvojna agencija Kozjansko
 • Razvojna agencija Savinja
 • Razvojna agencija Sinergija
 • Razvojna agencija Sora
 • Razvojna agencija Sotla
 • Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RAGOR
 • Razvojni center Kočevje Ribnica
 • Razvojni center Srca Slovenije
 • Razvojno informacijski center Bela krajina
 • Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija
 • Znanstveno-raziskovalno središče BISTRA Ptuj 

Sorodne novice

18.8.2016 Razvojne agencije združenja ZORA sodelujejo pri skupnem projektu »Zdravju prijazno delovno okolje«

18.8.2016 Člani konzorcija ZORA na Ptuju o delovanju VEM točk in razpisih za turizem

23.1.2014 Prvo letošnje srečanje Združenja območnih razvojnih agencij ZORA

17.7.2012 Srečanje direktorjev območnih razvojnih agencij ZORA

16.2.2012 Ustanovitev združenja območnih razvojnih agencij Slovenije - "ZORA"

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet