English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kmalu novih 9,5 milijonov za subvencije za samozaposlitev

24. avgust 2011 - Konec meseca bodo pri zavodu za zaposlovanje spet na voljo subvencije za samozaposlitev, ministrstvo za delo pa bo poostrilo nadzor nad izvajanjem programa. Preverjali bodo, ali delodajalci s samozaposlovanjem res nadomeščajo redna delovna razmerja in se tako znebijo stroškov za socialne prispevke, samozaposleni pa dobijo 4.500 evrov subvencije. Samozaposlitev bo po novem treba ponovno ohraniti vsaj dve leti in ne le eno.

V letošnjem letu je bilo doslej izplačanih že 3384 subvencij za samozaposlitev, na izplačilo te pa še čaka 808 brezposelnih. Ker je država zagotovila dodatnih 9,5 milijona evrov za subvencioniranje samozaposlitve, bodo septembra v ta program aktivne politike zaposlovanja lahko vključeni tudi novi kandidati. Zavod za zaposlovanje je moral namreč marca začasno ustaviti razdeljevanje subvencij, ker je že v prvih treh mesecih porabil ves razpoložljivi denar - okoli 17 milijonov evrov. Z dodatnimi devetimi milijoni evrov in pol pa bo lahko v letošnjem letu sklenil še 3292 pogodb o subvencioniranju samozaposlitve. Načrtujejo, da bodo do konca leta izplačali še 1315 subvencij, preostale pa v letu 2012.

Do leta 2010 so imeli brezposelni, ki so pridobili subvencijo za samozaposlitev, pogodbeno obveznost ohraniti samozaposlitev najmanj dve leti, v nasprotnem primeru je bilo treba subvencijo vrniti. Od lanskega leta se je ta obveznost skrajšala, in sicer le na leto dni, a to ne bo več veljalo za kandidate, ki bodo v program vključeni septembra. Ob koncu avgusta bo namreč spremenjen pogoj v pogodbi za pridobitev subvencije. Po novem bo treba samozaposlitev ponovno ohraniti vsaj dve leti.

Med novimi pogoji za pridobitev subvencije za samozaposlitev je od lani tudi svetovalni intervju. Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, morajo najprej opraviti ta pogovor, sledi usposabljanje oziroma delavnica za samozaposlitev, ki se je lani razširila z dveh na tri dni. V tem času pridobi kandidat potrebna znanja s področja samozaposlovanja, poslovanja, trženja, zakonodaje, knjigovodstva, računovodstva in podjetništva. Šele po uspešno opravljenem intervjuju in delavnicah se odloči, ali se bo samozaposlil in pridobil subvencijo v višini 4500 evrov.

Proces pridobitve subvencije vodi ZZZS. Po opravljenem postopku pri ZZZS vas vabimo, da na naših VEM točkah registrirate podjetje in opravite postopek samozaposlitve.

Vir: MSP po www.vecer.si

Produkcija: Peternet