English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vključevanje RCL v nove transnacionalne projekte

 

Sodelavki Centra za razvoj Litija sta se 27.-28. marca udeležili uvodnega pripravljalnega srečanja evropskih partnerjev na projektu območja Alp »CO2-NeuTr Alp« (CO2 neutral transport for the Alpine Space). Projekt, ki obravnava pomembno evropsko temo – uvajanje ekološko primernejših oblik transporta za zmanjšanje CO2 – je bil odobren kot eden od 22 projektov od skupaj prispelih 137 prijavnih vlog v prvi fazi izbirnega postopa in ima precej možnosti, da bo izbran tudi v 2. fazi, ki se zaključi 21.4. Vsebine in cilji projekta so nedvomno pomembni tudi za območje naših občin, zlasti Litije, Dola pri Ljubljani in Kamnika, ki se soočajo s težavami zaradi velike dnevne migracije v Ljubljano in z nizko stopnjo osveščenosti glede alternativnih oblik javnega in zasebnega transporta. V kolikor bo projekt potrjen, si bomo prizadevali, da rešimo vsaj del teh problemov in prispevamo k bolj ekološki usmeritvi naših občin in regije na področju prometa in mobilnosti, kar je nedvomno nujnost.


Produkcija: Peternet