English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občina Ivančna Gorica aktivno v pripravi lokalnega razvojnega programa

9. maj 2011 - V aprilu je Občina Ivančna Gorica v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija pričela s pripravo svojega Lokalnega razvojnega programa, ki bo začrtal razvojne usmeritve občine za prihodnje sedemletno obdobje, torej do leta 2018.

Lokalni razvojni program je temeljni programski in izvedbeni dokument na lokalni ravni. Njegov dolgoročni cilj je doseganje skladnega razvoja celotne občine za zagotavljanje kakovosti življenja njenih prebivalcev na vseh področjih: družbeno področje, gospodarstvo ter okolje, prostor in infrastruktura.

Za pripravo kakovostnega in predvsem »življenjskega« dokumenta je bistveno sodelovanje vseh ključnih akterjev v občini: župana in delavcev občinske uprave, strokovnih sodelavcev, javnih institucij, predstavnikov gospodarstva, NVO sektorja, pa tudi vse zainteresirane javnosti. Na ta način bo dokument odražal dejanske želje, namere in potrebe prebivalcev občine, s tem pa omogočal tudi kasnejšo izvedbo opredeljenih programov in projektov oziroma realizacijo razvojnega programa.

V začetku maja smo izvedli prvi delavnici, kjer so sodelovali zaposleni v občinski upravi, župan, podžupan, predstavniki krajevnih skupnosti ter predstavniki ključnih institucij in podjetij v občini (Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Javno komunalno podjetje Grosuplje, Kmetijska zadruga Stična, Mladinski svet Ivančna Gorica, osnovna šola Stična, srednja šola Josipa Jurčiča, vrtec Ivančna Gorica, Urbanistični inštitut, Armex armature d.o.o., Hiša grafike idr.). Namen delavnic je bil opredeliti vizijo, poslanstvo, vrednote in strateške cilje občine, kar smo dosegli z dinamičnim delom po skupinah ob moderiranju priznane strokovne sodelavke mag. Violete Bulc iz podjetja Vibacom.

V nadaljevanju bodo potekale delavnice po treh glavnih področjih: družbeno področje, gospodarstvo ter okolje, prostor in infrastruktura in sicer:
  • v sredo, 18. maja 2011 od 9. do 14. ure: vabljeni predstavniki društev, šolstva, zdravstva, sociale
  • v petek, 27. maja 2011 od 12. do 17. ure: vabljeni podjetniki, obrtniki, kmetje
  • v torek, 31. maja 2011 od 12. do 17. ure: vabljeni predstavniki podjetij ter strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvijanjem in upravljanjem prostora.

Predstavnike posameznih področij in vse ostale zainteresirane občane vabimo, da se delavnic udeležijo in s svojim aktivnim prispevkom sooblikujejo razvojno zgodbo občine Ivančna Gorica!

Saša Ceglar, Center za razvoj Litija

Produkcija: Peternet