English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javne spodbude za podjetnike v Sloveniji

3. maj 2011 - Za razvoj podjetništva v Sloveniji je v letu 2011 namenjenih 46 ukrepov javnih finančnih spodbud v skupni vrednosti 1,4 milijarde evrov različnih ugodnosti. Pri izvajanju ukrepov sodeluje 10 institucij, od tega štiri ministrstva in šest podpornih institucij.

Mnogo slovenskih podjetij in posameznikov še vedno ne ve, za katere investicije je mogoče pridobiti nepovratna sredstva, kje dobiti informacije o razpisih in kakšne so osnovne značilnosti le-teh. Podjetniški sklad Slovenije je v marcu 2011 izdal publikacijo Pregled razpisov in seznam produktov ministrstev in podpornih institucij, v kateri je predstavljenih vseh 46 vzpodbud in je dosegljiva tudi na podjetniškem portalu Srca Slovenije (www.srce-slovenije.si/podjetnistvo). Vse javne spoddbude pokrivajo zelo širok spekter razvoja podjetij, tj. od raziskav in razvoja v podjetjih, vlaganja v posodobitve podjetij, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja, gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, itd.

Razpisi in ukrepi za podjetnike so ciljno usmerjeni in namenjeni podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah, vendar je poudarek je na razvojno, inovativno, ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter tudi manjšim podjetjem. Večina javnih spodbud ni odprtih vse leto, ampak obstajajo določeni roki oddaje prijav. Zaradi tega vsako podjetniško idejo ni možno takoj prijaviti na razpis, ampak je v določenih primerih potrebno počakati celo leto, da se javni razpis ponovno odpre. V tem času se lahko pripravi kvalitetno prijavo projekta, z investicijo na projektu pa se ne sme pričeti.

Podjetja se še vedno premalo zavedajo, da javne podjetniške spodbude sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje tovrstnih pomoči. Zato opozarjamo na eno izmed bistvenih pravil, ki določa, da mora biti državna pomoč nujno potrebna in je nihče ne more koristiti za nazaj. Torej investicija, ki se že izvaja in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana.

Z javnimi spodbudami naj bi bili ustvarjeni tudi širši gospodarski učinki kot so nova delovna mesta in večja povprečna dodana vrednost na zaposlenega. Ustvarjanje rasti in razvoja podjetja pa zahteva od podjetnikov zrelost, strokovnost, profesionalizacijo poslovanja in pravo mero podjetniške odgovornosti. Včasih so podjetniki premalo ambiciozni glede nadaljnjega razvoja podjetja in netolerantni glede skupnih evropskih pravil o dodeljevanju državnih pomoči podjetniškemu sektorju. Pravila so za vse države članice enaka in jih je potrebno upoštevati. Sankcije so namreč visoke - tudi vračilo državne pomoči z zamudnimi obrestmi vred. Vsako pravilo pa je hitro povezano z birokratskimi postopki.

Kako slediti razpisom?
V kolikor se zanimate za domače razpise, boste zagotovo zasledili vse, če boste redno pregledovali razglasni del Uradnega lista Republike Slovenije. Lahko iščete tudi na spletnih straneh institucij, ki sredstva razpisujejo (ministrstva, agencije, skladi). Glede tujih razpisov lahko dobite informacije v Uradnem listu EU, vendar vsekakor priporočamo spletni portal Enterprise Europe Network na http://www.een.si. Objave razpisov redno objavljamo tudi na podjetniškem portalu Srca Slovenije (www.srce-slovenije.si/podjetnistvo), kjer se lahko vpišete tudi v bazo prejemnikov spletne publikacije Moj spletni pripročnik preko katerega vas tedensko obveščamo o razpisih in zakonodajnih novostih na področju podjetništva.

Gregor Steklačič, Center za razvoj Litija

Produkcija: Peternet