English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Litiji s šolami izvajamo evropski projekt Aktos

18. april 2011 - V okviru projekta Aktos smo v preteklih tednih izvedli sklop treh delavnic z učitelji, katerih namen je bil razširiti razumevanje in vlogo šolskega sistema pri ustvarjanju blaginje družbe, ozavestiti potencialne nove vsebine in poklice za mlade v prostoru in povezati napredne sile v šolskem sistemu za aktivnejšo vlogo pri razvoju ljudi v občini.

Ob obisku partnerjev projekta iz različnih držav (Španija, Švedska, Bolgarija, Latvija) je na OŠ Gradec 13. aprila potekala javna predstavitev projekta. Partnerji so obiskali tudi nekaj točk na območju Srce Slovenije, in sicer Dolsko, Litijo, Šmartno, grad Bogenšperk, Veliko Presko in Geoss. Projekt Aktos, ki se izvaja preko programa Leonardo da Vinci (Vseživljenjsko učenje), smo prepoznali kot priložnost za nadgraditev vsebin, ki jih na litijskih izobraževalnih ustanovah izvajamo že daljše obdobje.

 
Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Produkcija: Peternet