English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Center za razvoj Litija – prejemnik priznanja InLoCom 2011

16. marec 2011 - Center za razvoj Litija je prejemnik nagrade InLoCom – priznanja za najbolj inovativno lokalno skupnost, in sicer za razvojno partnerstvo 10 občin, za znamko Srce Slovenije. Priznanje je Aleksandri Gradišek, direktorici Centra za razvoj Litija, v imenu InCo gibanja na Konferenci o inovativni lokalni skupnosti 11. marca v Šentrupertu predal predsednik Državnega sveta RS, mag. Blaž Kavčič.

Prvo konferenco o inovativnosti v lokalni skupnosti je prvič organiziral prav RCL, in sicer marca 2009 na Polšniku, letos pa je bil v vlogi soorganizatorja. V InCo gibanju so se prvič odločili, da se inovativni projekti lokalnih skupnosti izpostavijo in da se s primeri dobre prakse seznani čim več ljudi. Celodnevno konferenco o inovativni lokalni skupnosti, ki je 11. marca potekala v Šentrupertu, je otvorila iniciatorka InCo gibanja, mag. Violeta Bulc, ki je zbranim predstavila projekt in poudarila, da vse, kar počnemo, vpliva na večjo celoto, katere del smo mi vsi in da naj čas kot komponento dinamike, ki nas ves čas preganja, zamenja misel, da se vse zgodi takrat, ko smo na to pripravljeni. Domači župan Rupert Gole je predstavil vizijo Občine Šentrupert na področju energetske neodvisnosti in samooskrbe.

Številni predstavniki civilnih iniciativ, ki delujejo kot katalizatorji razvoja v svojih sredinah, predstavniki InCo gibanja, zavodov in zadrug, so predstavili primere dobrih praks. Poslušalce je navdušila Nataša Smrekar iz zadruge Jarina, ki je predstavila mrežo za lokalno samooskrbo s hrano na območju Srca Slovenije, Aleksandra Gradišek pa je v uvodnem delu konference predstavila svoj prispevek z naslovom »Srce Slovenije kot model razvoja inovativne lokalne skupnosti«. Poudarila je, da je Srce Slovenije vezni člen med deležniki zaokroženega območja, ki s svojimi znanji, storitvami, produkti, dogodki in praksami dvigujejo ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja. Verjamemo v samozadostnost območja, prepoznavamo potrebe na terenu in vzpostavljamo podporno okolje za sprejem novih izzivov. Zavedamo se pomena povezovanja in razvijanja javnega in podjetniškega sektorja in želimo ustvarjati zgodbe, ki vključujejo, nadgrajujeo in povezujejo.«

InLoCom je program za spodbujanje inovativne lokalne skupnosti, ki temelji na spodbujanju vseh deležnikov lokalne skupnosti, da soustvarjajo odprt, napreden prostor, temelječ na inovativnosti in trajnostnem razvoju. Lokalne skupnosti so v konceptu inovacijskega ekosistema še precej neizkoriščen potencial. Imajo izredno pomemben vpliv na razvoj socialnega kapitala in odprte družbe ter na ustvarjanje pogojev za inovativne preboje podjetij, civilne družbe (nevladnih organizacij), posameznikov ali partnerskih povezav.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija
 
Mag. Violeta Bulc, iniciatorka InCo gibanja, Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija in mag. Blaž Kavčič ob podelitvi priznanja

Ostale fotografije s konference si ogljete v Fotogaleriji!
Poročilo s konference si lahko preberete na Aktualno 2.0.

Produkcija: Peternet