English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje županov Razvojnega partnerstva središča Slovenije

12. januar 2011 – Domačija Pr'Krač v Dolskem je 11. januarja 2011 gostila župane in koordinatorje občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki so se sestali na prvem letošnjem srečanju. Razvojno partnerstvo središča Slovenije povezuje občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Za novega predsednika Območnega sveta RPSS je bil imenovan Marjan Šarec, župan Občine Kamnik, podpredsednik pa je postal Franci Rokavec, župan Občine Litija.

Poleg konstituiranja novega Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije so se prisotni seznanili še s poročilom o realizaciji letnega programa RPSS v letu 2010, obravnavali so predlog programa dela RPSS za leto 2011 in se seznanili z rezultati delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Med najodmevnejšimi projekti v lanskem letu je bila skupna predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, Srce Slovenije pa smo predstavljali tudi na mednarodnem turističnem sejmu v Helsinkih ter na vrsti drugih manjših dogodkov v Srcu Slovenije. Izdali smo prikupno otroško knjižico Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije ter podprli ultramaratonskega kolesarja Hilarija pri njegovem podvigu za ohranitev Zemlje. Skupaj z zadrugo Jarina smo uspeli narediti pomembne korake na področju lokalne samooskrbe Srca Slovenije s hrano ter povezali lokalne pridelovalce hrane z več kot 30 javnimi institucijami in podjetji. V preteklem letu smo uspešno pridobili tudi tri nove evropske projekte.

V letu 2011 bomo izvajali skupne aktivnosti za območje Srca Slovenije s področja promocije in komuniciranja, pomembno pa bo tudi mreženje in povezovanje na nacionalni in evropski ravni - iskanje partnerjev za skupne prijave na različne razpise. Župani oziroma njihovi namestniki desetih občin povezanih v RPSS so se strinjali, da je ena izmed pomembnih nalog Centra za razvoj Litija igrati vlogo učinkovitega povezovalca med občinami članicami RPSS in Ljubljansko urbano regijo. Osnovni cilj povezovanja občin v razvojnem partnerstvu pa še naprej ostaja uresničevanje skupnih interesov, ki so vezani na nove razvojne možnosti ter pridobivanje državnih in evropskih sredstev.

Ana Savšek, Center za razvoj LitijaProdukcija: Peternet