English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Država podpira obnovo podeželske kulturne dediščine

Mnogi se se razveselili novice o objavljenem razpisu za obnovo podeželske dediščine. Kljub strogemu pogoju, da mora biti dediščina razglašena za kulturni spomenik, predstavlja novica vzpodbudo vsem tistim, ki imajo v lasti staro hiško, kozolec, kaščo, vodnak, sušilnico za sadje in podobne objekte izjemne vrednosti. Od države lahko pridobijo 50% sredstev za obnovo. Razpis vzpodbuja tudi vzpostavitev muzejev in prostorov za stalne razstave ter ureditev in izgradnjo tematskih poti. Več o razpisu si lahko preberete na spletnih straneh www.mkgp.gov.si.


Produkcija: Peternet