English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


NVO SKLAD: Nove priložnosti za financiranje projektov društev in zasebnih zavodov

V teh dneh potekajo na Centru za razvoj Litija sestanki s   posameznimi društvi oz. nevladnimi organiacijami, ki se želijo prijavit s svojimi projekti na razpis Sklada za NVO. Sklad podpira področja delovanja, kot je varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja, ohranjanje evropske kulturne dediščine, razvoj človeških virov ter zdravstvo in otroško varstvo. Prijavljeni projekti lahko trajajo od 1 do 1,5 leta, višina donacije znaša med 10.000 in 50.000 €. Rok za prijavo je 2. april 2008. Sklad predstavlja dodatno priložnost za tiste NVO, ki želijo biti na svojem področju še dejavnejši.

Več informacij dobite na spletnih straneh REC.


Produkcija: Peternet