English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ogled rastlinskih čistilnih naprav v Slovenskih goricah

24. september 2010 - Za predstavnike občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije smo v četrtek, 23. septembra 2010, organizirali ogled primerov dobrih praks rastlinskih čistilnih naprav v Slovenskih goricah. V Sv. Tomažu pri Ormožu in v Veliki Nedelji smo si ogledali rastlinske čistilne naprave za potrebe celotnih vasi, pokazali pa so nam tudi primer rastlinske čistilne naprave za industrijske odpadne vode.

Rastlinske čistilne naprave se ponujajo kot ena najenostavnejših možnosti za ureditev problema komunalnih odpadnih vod za manjša naselja, vasi in zaselke, saj v osnovi posnemajo samočistilne sposobnosti narave. Postavitev rastlinskih čistilnih naprav je smiselna v vaseh in zaselkih na podeželju, kjer priklop na osrednje čistilne naprave ni možen oz. je predrag. Za območje Srca Slovenije (razen neposredno ob Kamniški Bistrici in Savi) je značilna razpršena poselitev, zaradi česar je gradnja manjših čistilnih naprav nadvse smiselna. Na Centru za razvoj Litija smatramo, da so rastlinske čistilne naprave vsekakor prihodnost za naše območje, zato bomo občine še naprej spodbujali k gradnji le-teh.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

 
Za predstavnike občin območja Srca Slovenije smo organizirali ogled primerov rastlinskih čistilnih naprav

Produkcija: Peternet