English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Program razvoja podeželja RS 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 4. marca 2008 organiziralo predstavitev javnih razpisov za naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013:
• Obnova in razvoj vasi
• Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
• Izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin
Razpisi za te ukrepe so od 29.2.2008 objavljeni na spletnih straneh

http://www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si


Produkcija: Peternet