English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje županov na GEOSS-u

S slovesnostjo na GEOSS-u sta se v petek, 28. maja 2010, Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije pridružili občini Domžale in Mengeš. S tem sta občini tudi formalno vstopili v interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije. Prisotnost vseh desetih županov občin je potrdilo pravilno usmeritev delovanja območnega razvojnega partnerstva, s svojo prisotnostjo pa so dogodek, na katerem so dvignili tudi zastavo Srca Slovenije, počastili visoki predstavniki slovenske vlade, med njimi minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter minister za okolje in prostor.

Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko. V razvojnem partnerstvu središča Slovenije se formalno že povezujejo občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje in Radeče, s slovesnostjo na Geossu pa sta se mu pridružili še občini Domžale in Mengeš. Aneks k pogodbi sta podpisala župan Toni Dragar za Občino Domžale in župan Franc Jerič za Občino Mengeš, novi članici pa je s podpisom sprejelo vseh ostalih osem županov. Na celotnem območju tako živi preko 125.000 prebivalcev.

Območje razvojnega partnerstva je v vseh teh letih preraslo načrtovane okvirje, prizadeva pa si predvsem za dvig ustvarjalnega potenciala prostora in kakovosti bivanja v njem. To je prepoznal tudi minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, ki je v svojem nagovoru med drugim povedal, da so območna razvojna partnerstva pomembna za enakomeren razvoj države in občin v posameznih regijah ter obenem čestital Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije za njegovo širitev. Kot je dejal, je »naš skupni cilj lokalna samouprava, ki bo lahko vršila tisto nalogo, ki ji je namenjena - da avtonomno skrbi za potrebe občank in občanov ter prispeva k višji kakovosti njihovega življenja«. To je po mnenju ministra skupna naloga nas vseh.

Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, ki združuje občine v območnem razvojnem partnerstvu, je poudarila moč povezovanja in se zahvalila županom za izkazano podporo. Zadovoljstvo nad srečanjem v samem središču Slovenije je izrazil Mirko Kaplja, predsednik društva Geoss, in poudaril pomen Geossa kot osrednjega stičišča vseh Slovenk in Slovencev, ki prinaša tudi sporočilo državotvornosti.

Na rednem delovnem srečanju, ki je sledilo svečanemu dogodku, so župani in občinski koordinatorji spregovorili o pomenu lokalne samooskrbe in spodbujanja trženja lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov na lokalnem trgu. Program lokalne samooskrbe na območju Srca Slovenije izvaja zadruga Jarina, ki uspešno uveljavlja pristop »iz regije za regijo«. Predstavniki občin so se strinjali, da je povečanje deleža lokalne samooskrbe s prehranskimi proizvodi v interesu vseh. Kmetijskim gospodarstvom omogoča dodaten zaslužek, na drugi strani pa krajše transportne poti vplivajo na kvaliteto hrane za prebivalstvo in zmanjšujejo negativne vplive na okolje.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Ostale fotografije z dogodka si oglejte v
fotogaleriji!Produkcija: Peternet