English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na InCo konferenci

8. aprila se je odvijala InCo konferenca 2010 - 3. Konferenca o inovacijskem komuniciranju, na kateri so udeleženci v odprtem dialogu razvijali nove poglede, pristope in orodja za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti. Konference se je udeležilo preko 150 gostov iz gospodarstva, šolstva, znanstvene in akademske sfere, umetnosti, nevladnih organizacij in državnih institucij, med njimi tudi predstavniki Centra za razvoj Litija. Organizator konference je bilo podjetje Vibacom, nosilec InCo gibanja za inovativne preboje.

Udeleženci so na konferenci lahko spoznali blagovno znamko Srce Slovenije, ki je sama po sebi inovativna, saj povezuje različne deležnike v okolju in na ta način prispeva k dvigu kvalitete življenja prebivalcev na območju. Srce Slovenije smo predstavili z Živo vodo iz Naravnega zdravilnega gaja Tunjice pri Kamniku, ki je bila na voljo vsem obiskovalcem konference.

Konferenco je odprl mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je govorila pobudnica gibanja, mag. Violeta Bulc iz Vibacoma. Glavno predavanje na temo »Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti« je izvedla doktorica teorije sistemov, Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije.

Otvoritvenim govorom je sledila slavnostna podelitev InJo nagrade 2010 – nagrade za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Poleg tega so bila podeljena priznanja za študentske prispevke o inovativnosti in priznanja za osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti. Pokrovitelj slednje kategorije oz. projekta InCo Jr. je tudi Center za razvoj Litija.

Posebnost konference so predstavljala interaktivna vozlišča v popoldanskem delu. Njihov namen je bil ustvariti prostor medstrukturnega dialoga, kjer se na osnovi aktualnih tem preizkuša nove načine za demokratični zajem idej in soustvarjanje inovativnih prebojev. V vozliščih so nastopili strokovnjaki iz posameznih področij, kjer so v uvodu predstavili eno izmed uspešnih, inovativnih zgodb na posamezno temo, ki je njih navdušila. Pod vodstvom profesionalnih moderatorjev udeleženci razpravljali o štirih temah: družbene inovacije, poslovne inovacije, inovativni posameznik in inovativna družba.

Več o InCo konferenci lahko najdete na spletni strani InCo gibanja.

Ana Savšek


Produkcija: Peternet