English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Naravnost z dežele

  V okviru projekta Na deželi tudi letos nadaljujemo z aktivnostmi. 

  Poleg vzpostavljene mreže ponudnikov našega podeželja –

  pridelovalcev zelenjave, sadjarjev, čebelarjev in vrtnarjev, smo

  vzpostavili spletno stran www.nadezeli.si. Promocijske

  dejavnosti pa se nadaljujejo. Tako smo v petek, 15.2., obiskali

  sadjarstvo Vode in čebelarstvo Ložar ter pripravili članka za

  objavo v Občinskih novicah občine Dol pri Ljubljani.


Produkcija: Peternet