English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavitev projekta za zmanjševanje emisij CO2 na Gimnaziji Litija

Dijaki bodo v januarju izvedli tudi ankete med svojimi sošolci in njihovimi starši o načinih prevoza v šolo in na delovno mesto. V zaključnem delu predstavitve smo skupaj z dijaki naredili se kratko anketno na kakšen način bi oni zmanjševali emisije CO2 v prometu. V anketi je vsak dijak navedel pet ukrepov s katerimi lahko zmanjšujemo emisije iz prometa. Na prvem mestu je uporaba javnega prometa (15,5%), sledi souporaba osebnih vozil (12%) in peš hoja (10,6%) kot alternativa avtomobilskemu prevozu na krajše razdalje. Potrebno je poudariti, da so bili dijaki pri tem zelo izvirni in da so našteli veliko ukrepov. Več v spodnji tabeli:Produkcija: Peternet