English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje partnerjev projekta "CO2 NeuTrAlp " v Torinu

Veliko je bilo govora o mestnem potniškem prometu, kjer kar četrtino vseh mestnih avtobusov poganja naravni plin, v samem mestnem središču pa so uvedli 2 mestni liniji, kjer vozijo manjši mestni avtobusi na elektriko. Predstavili so nam tudi koncepte, ki se nanašajo na uvedbo električnih vozil v mesta in polnilnice zanje. Popoldne so nas organizatorji z Iveco-vim električnim avtobusom odpeljali na ogled Fiatovega raziskovalnega centra. Tam smo bili deležni razlage s strani njihovih vodij oddelkov. Tako smo poslušali najnovejša spoznanja s področja motorjev, avtomobilskih sedežev in novih materialov pri proizvodnji vozil. Sam raziskovalni center je bil ustanovljen s strani italijanskih avtomobilskih podjetij konec sedemdesetih let 20. stl in danes sodeluje s partnerji po vsem svetu. Drugi dan srečanja je bil namenjen projektnim aktivnostim. Predstavljene so bile dosedanje izkušnje partnerjev pri izvajanju projekta in bodoče aktivnosti. Naslednje partnersko srečanje bo spomladi v Padovi. Večina pilotnih aktivnosti, ki jih izvaja Center za razvoj Litija bo izvedena v prvi polovici naslednjega leta. Pred kratkim je bila podpisana pogodba za izdelavo Koncepta mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano, ki bo izdelana do spomladi. V januarju bo predstavljena prometna študija za Kamniško Bistrico, v izdelavo gredo skupni vozni redi za vlak in avtobus, januarja bo zagnan tudi portal www.deliva.si (sedaj je v testni fazi), ki je namenjen izmenjavi prostih sedežev v avtomobilih.

več informacij: Gašper Kleč


Produkcija: Peternet