English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izšla je četrta številka Novic iz Jablaniške doline

V okviru projekta »Listen to the voice of villages« je pred dnevi izšla četrta številka glasila »Novice iz Jablaniške doline«. Glasilo izdaja Center za razvoj Litija, v njem pa z vašo pomočjo pišemo o turizmu, dobrih praksah, zanimivih idejah društev, podjetij, kmetij in posameznikov v Jablaniški dolini z obronki.
V tokratni številki lahko preberete o pogojih za vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, o ločevanju odpadkov v Jablaniški dolini, o dosežkih jablaniških gasilcev na gasilskih tekmovanjih, o vinogradništvu ter martinovanju ter o pohodnikih do Gradiške cerkve.
Glasilo izhaja enkrat mesečno, rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko je 30. november 2009. Vabljeni k sodelovanju!

Produkcija: Peternet