English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Projekt Les v ponovno življenje

Zaključila se je prva faza projekta Les v ponovno življenje, v kateri je Center za razvoj Litija v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in Sekcijo lesnih strok po naročilu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pripravil strokovne podlage in analize za nadaljevanje projekta. Projekt snuje zeleno vizijo podjetnikov in temelji na treh osnovnih stebrih: kupci, podjetniki in kadri. Akterje lesne industrije bo povezal s ciljem soustvarjanja in razvijanja kakovostnega kadrovskega potenciala, novega podjetniškega razmišljanja in ozaveščanja eko-kupcev.

Produkcija: Peternet