English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Odprt portal eVEM za gospodarske družbe

Spoštovani,

obveščamo vas, da je portal e-VEM (http://evem.gov.si) za gospodarske družbe odprt, skupaj s portalom e-VEM za samostojne podjetnike.

Sistem e-VEM za samostojne podjetnike podpira elektronsko:
prijavo za vpis v poslovni register
prijavo sprememb podjetnika v poslovni register
izbris podjetnika iz poslovnega registra
prijavo davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi
davčnega obdobja, davčni obračun)
oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
prijavo podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju
za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
prijavo podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju otrok podjetnika do
18. leta starosti


Sistem e-VEM za gospodarske družbe podpira elektronsko:
odpiranje začasnega depozitnega (transakcijskega) računa preko spleta
(sistem e-TRR)
predlog za vpis v sodni/poslovni register
predlog za vpis spremembe v sodni/poslovni register
predlog za izbris iz sodnega/poslovnega registra
predlog za vpis podružnice v poslovni register
predlog za vpis nameravane firme
prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi
davčnega obdobja, davčni obračun)
oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih
zavarovanjih (M-3)
odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
prijava družinskih članov v obvezno z.z. (M-DČ)
sprememba podatkov o družinskih članih (M-DČ)
odjava družinskih članov iz obveznega z.z. (M-DČ)
prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-1)
odpiranje elektronske knjige sklepov za enoosebne d.o.o. (e-Notar)
vpis sklepov v elektronsko knjigo sklepov za enoosebne d.o.o. (e-Notar)

Postopki se lahko opravijo na naši točki VEM oziroma pri notarju, glede na vrsto gospodarske družbe.

Dodatne informacije in najava:

 

T: 01/ 896 27 15

G: 051 312 728

E: mitja.bratun@razvoj.si


Produkcija: Peternet