English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Novi domači in evropski razpisi

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - Turistična infrastruktura
Program: Evropski sklad za regionalni razvoj
Odpiranja vlog: 6. 2. 2008, 4. 6. 2008 in 19. 11. 2008. Vsa naslednja odpiranja bodo vsako prvo sredo v mesecih februar, junij in november
Namen: investicije v turistično infrastrukturo vrednosti nad 2,5 mio EUR

http://www.mg.gov.si:80/si/javna_narocila_razpisi_povabila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=779

Lifelong Learning - Comenius
Program - pobuda: LLL - Comenius, LLL - Comenius networks, LLL - Comenius multilateral projects, LLL - Comenius partnership, LLL - Comeius mobility
Področja: izobraževanje, usposabljanje, mladi, zaposlovanje, državljanstvo.
Namen: spodbujanje mišljenja med mladimi in izobraževalnim osebjem o evropski kulturni in jezikovni raznolikosti in njeni vrednosti ter usposobiti mlade o življenskih iskušnjah in kompetencah za nadaljnji osebnostni razvoj, zaposlitev in aktivno evropsko državljanstvo. Rok za oddajo prijav: 31.1.2008, 15.2.2008 in 29.2.2008
Kdo se lahko prijavi: administrativno osebje, državen agencije, združenja, lokalne in regionalne oblasti, raziskovalni centri, šole in univerze.
Območja upravičenosti: države članice EU, države EEA, Turčija.

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm

 

Lifelong Learning - Grundtvig
Program - pobuda: LLL - Grundtvig, LLL - Grundtvig networks, LLL - Grundtvig multilateral projects, LLL - Grundtvig partnership, LLL - Grundtvig mobility
Področja: izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje, državljanstvo.
Namen: Izzivi izobraževanja na staranje prebivalstva v Evropi in omogočanje starejšim osebam lažje pridobivanje znanja in kompetenc.
Rok za oddajo prijav: 31.1.2008, 15.2.2008 in 29.2.2008.
Kdo se lahko prijavi: združenja, korporacije, lokalne in regionalne oblasti, univerze, centri za usposabljanje, raziskovalni centri.
Območja upravičenosti: države članice EU, države EEA, Turčija.
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm


Europe for Citizens – Town Twinning
Program - pobuda: Europe for Citizens - Action 1 - Active citizens for Europe - Town Twinning
Področja: državljanstvo, kultura, mediji, javni management, informacije.
Namen: povezovanje in sodelovanje mest, povezovanje občanov mest, razvijanje formalnega in osebnega sodelovanja med občani povezanih mest, razvijanje evrospkega državljanstva.
Rok za oddajo prijav: 1.2.2008, 1.4.2008 in 1.6.2008.
Kdo se lahko prijavi: združenja, razvojne nevladne organizacije, lokalne in regionalne oblasti, univerze.
Območja upravičenosti: države članice EU, države EEA, države kandidatke za EU, države Zahodnega Balkana.

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm


Eureka Euripides
Program - pobuda: EUREKA
Področja: raziskave, inovacije, nove tehnologije
Namen: razvijati in uporabljati in upravljati s pametnimi sistemi, ki temeljijo na mikro tehnologijah
Rok za oddajo prijav: 1.2.2008
Kdo se lahko prijavi: korporacije, raziskovalni centri, univerze, mala in srednje velika podjetja
Območja upravičenosti: države članice EU, države EEA, države kandidatke za EU, Švica, države Balkana
http://www.euripides-eureka.eu:80/index.php?flashOK=1


Eurostars
Področja: raziskave, inovacije, nove tehnologije, politike malih in srednje velikih podjetij
Namen: razvoj novih produktov, storitev in procesov, omogočiti sodelovanje malih in srednje velikih podjetij, ki so aktivna na področju raziskav
Rok za oddajo prijav: 8.2.2008
Kdo se lahko prijavi: raziskovalni centri, mala in srednje velika podjetja
Območja upravičenosti: države članice EU, Norveška, Švica, Turčija, Izrael
http://www.eurostars-eureka.eu:80/what.do


Europe for Citizens – Akcija 1: European Active Remembrance, Europe for Citizens; Akcija 2: Support for projects initiated by civil society organizations; Akcija 2: Structural support for research organizations and for civil society organizations
Področja: izobraževanje, usposabljanje, državljastvo, mladi, kuktura, mediji
Namen: zbližati pomen evropskega državljanstva in vrednot državljanom EU, poudariti pomen kulture in skupne zgodovine, krepiti pomen evropskih vrednot
Rok za oddajo prijav: 15.2.2008, 30.4.2008
Kdo se lahko prijavi: združenja, šole, centri za usposabljanje, univerze
Območja upravičenosti: države članice EU, države kandidatke EU in države Balkana 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm 


Produkcija: Peternet