English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Portal eVEM ne bo deloval od 24.1.08 do 29.1.08

Zaradi prevzema sodnega registra v poslovni register registracija s.p. preko sistema e-VEM ne bo mogoča. Vloga se lahko odda pisno na naši točki VEM.

AJPES bo v dogovoru s sodišči začela z aktivnostmi za prenos centralizirane baze Sodnega registra v PRS v četrtek, 24.1.2008. Od tega dne do ponovne vzpostavitve delovanja PRS sodišča ne bodo izvajala vpisov v Sodni register.

Aktivnosti prenosa se bodo izvajale od vključno 24.1.2008 - 29.1.2008.

Prevzem centralizirane baze Sodnega registra v PRS je zahteven in obsežen projekt, zato AJPES te aktivnosti lahko izvaja le v pogojih nedelovanja PRS. To pomeni, da v teh dneh ne bo mogoč vpis podatkov o podjetnikih v PRS prek sistema e-VEM.

Če želite predložiti prijavo za vpis v PRS v dneh, ko PRS ne bo deloval (24., 25., 28. in 29.1.08), lahko to storite s predložitvijo papirne prijave, ki jo ustrezno izpolnite in podpišete. Referenti VEM na vstopnih točkah VEM bomo tako predložene prijave v sistem e-VEM vnesli 30.1.2008 s tekočim datumom in jim v skenirani obliki priložili podpisane papirne prijave.

AJPES bo opravila vpis in izdala ustrezen sklep o vpisu v PRS takoj po zaključku prenosa centralizirane baze Sodnega registra v PRS, ko bo PRS spet nemoteno deloval (predvidoma 30.1.2008). Vpisi v PRS bodo izvedeni s predlaganim datumom vpisa (v tem primeru torej za nazaj).


Produkcija: Peternet