English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vzpodbujamo odprte oblike učenja

Konec avgusta je Center za razvoj Litija v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo organiziral srečanje predstavnikov osnovnih šol z območja Srca Slovenije, na katerem smo predstavili, kako z odprtimi oblikami učenja obogatiti vzgojno izobraževalne programe. Predstavil je pet izobraževalnih projektov v okviru Srca Slovenije, ki so usmerjeni k dvigu kakovosti življenja in k aktivnostim za uravnotežen trajnostni razvoj na območju Srca Slovenije. Na srečanju predstavnikov osnovnih šol je bilo izpostavljeno, kako z odprtimi oblikami učenja obogatiti vzgojno izobraževalne programe šole.

O izobraževalnih projektih:

  • Inovativna lokalna skupnost: vodenje podjetniških krožkov na šolah z namenom spodbujanja ustvarjalnega razmišljanja in ozaveščanja pomena inovativnosti za dolgoročni razvoj šol in lokalnih skupnosti
  • Brezmejna ustvarjalnost v Srcu Slovenije: druženje z nadarjenimi za razvoj nadarjenosti z namenom celostne obravnave fenomena nadarjenosti
  • Les v ponovno življenje: možnost vključevanja vsebine projekta v učne programe z namenom povečanja interesa pri mladih za ta deficitarni poklic
  • Izvajanje naravoslovnih, tehničnih, športnih dni: predstavitev novega kataloga s programi
  • Lokalna samooskrba območja Srca Slovenije s kakovostno lastno pridelano hrano in zdrava prehrana otrok: vzpostavljanje avtonomne in zanesljive prehrambne oskrbe v območju Srca Slovenije
Janja Obermajer

Produkcija: Peternet