English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sodelovanje z Makedonijo

Center za razvoj Litija d.o.o. je v maju 2009 izvedel prvi informativni obisk pri partnerju v Makedoniji z namenom vzpostavitve razvojnega sodelovanja v okviru lokalnih /regionalnih vsebin. Dogovorjeno je bilo, da se postopno strukturiranje sodelovanja prične z mladinsko izmenjavo v okviru programa Mladi v akciji (v tem mesecu smo tudi že oddali prijavo), ki bo omogočila mladim iz lokalnega okolja v Makedoniji izkušnjo sodelovanja v evropskem projektu, ter povezala mlade iz lokalnih okolij obeh držav predlagateljic in jim omogočila izmenjavo izkušenj na področju vključevanja mladih v lokalne iniciative, razvoj lokalnih skupnosti ter pripravo in izvedbo evropskih projektov.

Prva izmenjava mladih bo potekala v Sloveniji pri gostiteljski organizaciji Centru za razvoj Litija, ki ima veliko izkušenj pri načrtovanju in izvajanju evropskih projektov kot tudi vključevanju mladih v razvojne projekte in lokalne iniciative. Cilj srečanja je tudi pripraviti načrt nadaljnjega sodelovanja v smislu določitve razvojnih vsebin, nadaljnjih aktivnosti izmenjave med mladimi in dolgoročno priprave projektnih vsebin, s katerimi bi lahko pospešili trajnostni razvoj vključenih lokalnih skupnosti. Ključen doprinos sodelovanju, ki sledi iz tega projekta, je spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v razvoj lokalnih skupnosti in medkulturnega dialoga. V naslednji fazi (po končanem projektu) se načrtuje organizacija izmenjave, s katero bi lahko mladi iz Slovenije obiskali Makedonijo, nadaljnja sodelovanja pa bomo oblikovali preko drugih evropskih programov in zastavili širše v vseh pomenih, tudi glede ciljne skupine. Mladi, ki se udeležujejo izmenjave, so potencial za uspešno izvajanje evropskih projektov in trajnosten razvoj lokalnih skupnosti.

 
Sabina Resnik, Center za razvoj Litija


Produkcija: Peternet