English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalna samooskrba s hrano

Zadruga Jarina je v aprilu pričela s projektom »Podpora promocije in trženja lokalnih proizvodov območja Srca Slovenije«, katerega cilj je povečati lokalno samooskrbo območja Srca Slovenije z doma pridelano hrano in drugimi proizvodi in hkrati omogočiti kupcem neposredni stik z ponudniki hrane preko spletne strani www.nadezeli.si, kjer je trenutno na voljo ponudba za območje občine Dol pri Ljubljani. Projekt bo omogočal tudi vključitev zainteresiranih ponudnikov v promocijski katalog. Kot del projekta bomo razvijali dodatne tržnih poti – dobava hrane šolam, vrtcem, hotelom, gostincem, v načrtu pa je tudi mobilna oskrba z lokalnimi proizvodi v bližnjih urbanih naseljih. Verjamemo, da lahko s tovrstnim povezovanjem dosegamo boljše in učinkovitejše prodajne poti in omogočamo, da večji izkupiček od prodaje pridelkov in proizvodov ostaja samim pridelovalcem na območju Srca Slovenije.

V okviru začetne faze tega projekta smo obiskali in anketirali 50 kmetij v občinah Kamnik, Komenda, Lukovica, Litija, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani ter ugotavljali njihovo pripravljenost za sodelovanje. Odzivi kmetij so bili na splošno zelo pozitivni in tak projekt pozdravljajo. Ugotovljeno je bilo tudi, da so kmetije precej fleksibilne glede proizvodnje in so se zmožne hitro prilagoditi zahtevam trga. Veliko kmetij ima tudi precej načrtov v prihodnosti, kot so turizem na kmetiji (izgradnja apartmajev), razširitev kmetije, poletni tabori in delavnice, registraciji dopolnilne dejavnosti in podobno. Z vidika konkurenčnosti kmetij bi bilo smiselno, da si kmetije uredijo potrebne papirje in se usmerijo tudi v proizvodnjo izdelkov, ter s tem dosegajo večjo dodano vrednost. Projekt »Podpora promocije in trženja lokalnih proizvodov območja Srca Slovenije« jim odpira dodatne prodajne poti.

Vse kmetije, ki bi si želele vključitev v projekt imajo na voljo več informacij na Zadrugi za razvoj podeželja Jarina, Dole pri Litiji 10, 1275 Dole pri Litiji, telefonski številki 01/897 21 04, e-pošta info@jarina.si in na spletni strani www.nadezeli.si.

Gašper Kleč

Produkcija: Peternet