English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni sestanek RCL na Vinjem vrhu

V ponedeljek, 1. junija 2009 smo se sodelavci Centra za razvoj Litija odpravili na Vinji vrh na celodnevni razvojni sestanek, na katerem smo razmišljali o delovanju našega razvojnega centra v obdobju naslednjih petih let. S pomočjo strokovnega vodenja in različnih orodij smo uspeli oblikovati nadgradnjo vizije, poslanstva in vrednost podjetja. Strinjali smo se, da Center za razvoj spodbuja uravnotežen trajnostni razvoj z namenom postati pravi razvojni partner za dvig kakovosti življenja. Tudi v prihodnje bomo delovali v skladu z našimi vrednotami in poskušali ohraniti in nadgraditi vlogo povezovalca lokalnih akterjev v regiji Srce Slovenije.

Produkcija: Peternet