English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Konferenca projekta Prisluhnimo glasu vasi v Kamniku

Kamnik, 17. junij 2009 – V torek, 16. junija je v Hotelu Malograjski dvor v Kamniku potekala javna konferenca v okviru mednarodnega delovnega srečanja partnerjev na projektu Prisluhni glasu vasi oz. Listen to the voice of villages. Na konferenci je bil omenjeni projekt predstavljen širši javnosti, poudarek pa je bil na izvajanju projekta pri edinem slovenskem partnerju, ki je bil tudi gostitelj srečanja evropskih partnerjev, Centru za razvoj Litija, ki bo projektne aktivnosti v naslednjih dveh letih in pol izvajal na območju Srca Slovenije.

Javna konferenca, ki je bila del srečanja evropskih partnerjev projekta Listen to the voice of villages, je bila namenjena tudi širši javnosti, saj v okviru projekta želimo razširiti »glas vasi« in širiti zavedanje o priložnostih trajnostnega turizma v Sloveniji. Udeležence konference in evropske partnerje je ob začetku pozdravil podžupan občine Kamnik, gospod Rudolf Pfajfar, ki je poudaril, da se v Kamniku zavedajo naravnih in kulturnih bogastev, vendar bi na področju razvoja turizma lahko storili še več. Predstavnica vodilnega partnerja projekta Listen to the voice of villages, Lara Torghele iz Province Trento, je v nadaljevanju javnega dela predstavila projekt in izpostavila pomen razvoja turizma v evropskih vaseh, ki so prava zakladnica navad, znanj in naravnih vrednot. Jože Protner iz Turistične zveze Slovenije je udeležencem konference osvetlil značilnosti potek razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji. Ob koncu javnega dela je Jelka Babič iz Centra za razvoj Litija predstavila projekt, ki bo izvajan na območju Srca Slovenije, osrednjeslovenski regiji, v kateri so izbrali tri pilotna območja za razvoj trajnostnega turizma.

Gostitelj srečanja partnerjev je bil Center za razvoj Litija, ki pri projektu Prisluhni glasu vasi sodeluje kot eden od partnerjev. Center za razvoj Litija se je projektu priključil, ker spodbuja uravnotežen trajnostni razvoj z namenom postati pravi razvojni partner za dvig kakovosti življenja.

Projekt Prisluhni glasu vasi se izvaja v okviru programa Central Europe, ukvarja pa se z razvojem trajnostnega turizma na podeželju, s katerim želi povečati privlačnost in konkurenčnost vasi. Cilje želi doseči preko novih pristopov k upravljanja vasi oz. območij, pri čemer je velik poudarek na vzpostavitvi novih modelov upravljanja. Projekt Listen to the voice of villages se osredotoča na pristop od spodaj-navzgor, velikega pomena pa je tudi mednarodno sodelovanje, preko katerega si partnerji izmenjujejo primere dobrih praks in iščejo rešitve pri sorodnih modelih upravljanja območij. Velik poudarek v projektu je tudi na pospeševanju in spodbujanju podjetništva na podeželju, vzpostavitvi nastanitvenih možnosti, novih delovnih mestih, oživitvi dediščine in preprečevanju odseljevanja iz podeželja.

Cilj projekta je vzpostavitev združenja Vital Villages Association, ki naj bi postala znak kakovosti in povezala vasi po celotni Evropi in turistom ponudila »alternativne počitnice«.
Pri projektu Listen to the voice of villages, ki traja od januarja 2009 do decembra 2011, sodeluje devet partnerjev iz držav Srednje Evrope: Slovenije, Italije, Nemčije, Avstrije, Češke in Poljske. Vsak izmed partnerjev je v svoji državi izbral pilotna območja, v katerih bodo preko različnih modelov poskušali razviti trajnostni turizem na podeželju.

Projekt Listen to the voice of villages, ki se ukvarja s trajnostnim turizmom tudi v gorskih oz. hribovitih območjih, kjer turizem še ni razvit, ali pa obstajajo možnosti za njegovo nadgraditev, se bo izvajal tudi v Srcu Slovenije, območju v osrednji Sloveniji, ki ima mnogo potencialov za razvoj turizma, pa ta zaradi različnih vzrokov še ni razvit. V projekt so vključena tri pilotna območja iz področja Srca Slovenije, in sicer Velika planina, Dole pri Litiji in Jablaniška dolina. Na vseh treh območjih so se že izoblikovale t.i. »lokalne vodene skupine«, sestavljene iz lokalnih akterjev, zainteresiranih za razvoj turizma na posameznih območjih. V preteklih mesecih so na vseh treh pilotnih območjih že potekali sestanki z lokalnimi akterji, na katerih so bila obravnavana izhodišča za vsebine, s katerimi bi se ukvarjali v projektu. V naslednjih mesecih se bodo na Centru za razvoj Litija v okviru projekta ukvarjali s poglobljenimi analizami posameznih pilotnih območij in pripravili načrte za aktivnosti, ki se bodo izvajale v naslednjih fazah projekta.

Ana Savšek


Produkcija: Peternet