English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ustanavlja se Sekcija mladih projektnih managerjev Srca Slovenije

V petek 8. maja je v Muzeju premoderne umetnosti v Spodnjem Hotiču potekalo drugo srečanje mladih, ki jih zanima priprava projektov za različne evropske in domače razpise. Svoje izkušnje na tem področju je predstavila Sekcija mladih projektnih managerjev (MPM) Notranjsko-kraške regije, ki deluje v okviru Notranjskega ekološkega centra. Sekcija ima 16 članov in uspešno deluje od leta 2005, v Hotiču pa je z mladimi z območja Srca Slovenije svoje izkušnje delilo pet izmed njih. Iz prve roke so predstavili svoje izkušnje in rezultate na področju projektnega managementa, mladi pa so imeli tudi priložnost za aktivno sodelovanje v razpravi.

V drugem delu srečanja sta sekciji Notranjsko-kraške regije in bodoča sekcija MPM Srca Slovenije postavili osnove za prvo skupno prijavo projekta z vsebino, zanimivo za obe območji – mladi in varstvo voda. V naslednjih tednih bodo mladi skupaj pripravljali projekt, ki bo izhajal iz Agende 21, torej trajnostnega razvoja področij okolje, družba in gospodarstvo in ga prijavili na javna poziva Lokalnih akcijskih skupin obeh regij.

Verjamemo, da prinaša tovrstno delo za mlade mnoge priložnosti in reference za bodočo zaposlitev, zato vabimo k sodelovanju tudi vse tiste, ki ste zamudili uvodna srečanja.

Ana Savšek

Produkcija: Peternet