English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje na temo Kamniška Bistrica - zelena os regije

Vse, ki živijo in delujejo ob Kamniški Bistrici in njenem porečju z vsemi mlinščicami, sta Center za razvoj Litija in ICRO Domžale 6. maja 2008 povabila v Domžalski dom na srečanje, ki je bilo namenjeno dosedanjemu in nadaljnjemu razvoju Kamniške Bistrice. Srečanja so se udeležili tudi podžupani vseh treh občin - Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani, ki so pred točno 10 leti podpisale sporazum o sodelovanju na tem projektu.

Udeleženci iz občin ob porečju Kamniške Bistrice, so najprej prisluhnili mag. Marti Vahtar iz Zavoda ICRO iz Domžal, ki je predstavila dosedanje delovanje na tem področju, ki organizirano traja že več kot deset let. V nadaljevanju je predstavila aktivnosti v bližnji prihodnosti, med katerimi je posebej predstavila izpostavila postavitev različnih informativnih in usmerjevalnih tabel, ki bodo obiskovalce opozarjale na reko, tehnično, naravno in kulturno dediščino ob njej, posebej pa bodo opozarjale tudi na njen rekreacijski potencial.

V razpravi, v katero so se vključili tudi podžupan Občine Domžale, Vinko Juhart, podžupan Občine Kamnik, Rudi Pfajfar, ter podžupan Občine Dol pri Ljubljani, Jože Virant, je bilo podanih vrsta mnenj, vprašanj in predlogov. Prisotni so se zavzeli, da bi to območje v vseh treh občinah celovito uredili, aktivnosti vseskozi koordinirali in omogočili vsem, da bi ob Kamniški Bistrici ter njenih pritokih preživeli – kot sprehajalci ali kolesarji, veliko prijetnih trenutkov. Vsi so ocenili, da je postavitev novih informativnih tabel pomemben korak na tej poti. Tekom srečanja, na katerem smo razmišljali tudi o prihodnjem razvoju Kamniške Bistrice, je bilo ugotovljeno, da bi kazalo v nadaljevanju projekta povabiti k sodelovanju tudi druge občine, ki se nahajajo ob pestrem in slikovitem porečju mlinščic Kamniške Bistrice, med njimi vsekakor tudi Občino Trzin, saj se zlasti v občinah Kamnik in Domžale izkazuje, da se občani in tudi drugi obiskovalci zelo radi zadržujejo ob urejenih poteh in počivališčih ob reki.

Projekt Trkamo na vrata dediščine izteka, zato njegovi nosilci že razmišljamo o tem, kaj bi bilo potrebno postoriti v nadaljevanju oz. kam usmeriti skupna prizadevanja v prihodnje, da ne bi razvoj projekta Kamniška Bistrica – zelena os regije zamrl. Tekom srečanja, na katerem smo razmišljali tudi o prihodnjem razvoju Kamniške Bistrice, je bilo ugotovljeno, da bi kazalo v nadaljevanju projekta povabiti k sodelovanju tudi druge občine, ki se nahajajo ob pestrem in slikovitem porečju mlinščic Kamniške Bistrice, med njimi vsekakor tudi Občino Trzin, saj se zlasti v občinah Kamnik in Domžale izkazuje, da se občani in tudi drugi obiskovalci zelo radi zadržujejo ob urejenih poteh in počivališčih ob reki.

Produkcija: Peternet