English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Jablaniška dolina – pilotno območje projekta »Prisluhni glasu vasi«

V evropski projekt »Prisluhni glasu vasi« je vključena tudi Jablaniška dolina z obronki. V začetku aprila je tako v Jablanici potekalo uvodno srečanje prebivalcev, ki so pokazali velik interes za razvoj trajnostnega turizma na njihovem območju. Izpostavljenih je bilo veliko konkretnih idej, ki bi v okviru projekta lahko zaživele, izoblikovala pa se je tudi lokalna vodena skupina. Skupina se bo v ožji sestavi ponovno sestala v začetku maja, ko bo pričela s preučevanjem konkretnih idej za turistični razvoj Jablaniške doline z obronki.

Produkcija: Peternet