English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje prebivalcev Oglarske dežele

V prostorih OŠ Dole je v ponedeljek, 30. marca potekalo uvodno srečanje prebivalcev Oglarske dežele, ki so zainteresirani za razvoj trajnostnega turizma na njihovem območju. Srečanje je del aktivnosti evropskega projekta »Listen to the voice of villages«, odobrenega v okviru programa Central Europe, v katerem kot partner sodeluje tudi Center za razvoj Litija.

Projektne aktivnosti bomo izvajali na pilotnih območjih Dol pri Litiji, Velike planine in obronkih Jablaniške doline. Uvodnega srečanja se je udeležilo 15 posameznikov, ob koncu srečanja pa se je izoblikovala lokalna vodena skupina. V nadaljevanju bo omenjena skupina preučila konkretne ideje za turistični razvoj območja Dol, ki so jih izpostavili udeleženci srečanja.

Produkcija: Peternet