English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo srečanje prebivalcev Oglarske dežele

Z januarjem se je uradno pričel izvajati projekt »Listen to the voice of villages«, odobren v okviru programa Central Europe, v katerem sodeluje kot partner tudi Center za razvoj Litija. Projekt se ukvarja s trajnostnim razvojem turizma v gorskih oz. hribovitih območjih, kjer turizem še ni razvit. Projektne aktivnosti bomo izvajali na pilotnih območjih Dol pri Litiji in obronkih Jablaniške doline. 30. marca bo potekalo v prostorih OŠ Dole pri Litiji ob 19. uri uvodno srečanje za prebivalce t.i. Oglarske dežele, saj želimo z njimi opredeliti konkretne projektne aktivnosti.

Produkcija: Peternet