English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Trajnostni razvoj turizma v hribovskih območjih s pomočjo EU projekta »Listen to the voice of villages«

Z januarjem se je uradno pričel izvajati projekt »Listen to the voice of villages«, odobren v okviru programa Central Europe, ki je eden od štirih programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, kjer lahko sodelujejo slovenski partnerji. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz šestih evropskih držav, med njimi Center za razvoj Litija kot edini slovenski partner.

Projekt se ukvarja s trajnostnim razvojem turizma v gorskih oz. hribovitih območjih, kjer turizem še ni razvit, imajo pa za to velik potencial oziroma v območjih, kjer je turizem sicer že razvit, a imajo različne ovire za njegov hitrejši razvoj. Izbrana pilotna območja vseh partnerskih držav se bodo povezala v t.i. »Društvo vitalnih vasi« in se kot taka tudi intenzivno promovirala. Naša izbrana pilotna območja so Velika planina, ki sodi v drugi tip območij ter Dole pri Litiji in Jablaniška dolina, ki sodita v prvi tip območij.

Z namenom priprave na izvajanje projekta, posebej aktivnosti v pilotnih območjih, smo se projektni partnerji prvič sestali 10.-11. februarja v Trentu v Italiji. Hkrati smo že povabili k sodelovanju posamezne lokalne akterje omenjenih pilotnih območij, ki bodo aktivno sodelovali pri animiranju prebivalcev na svojem območju, pri vsebinskem delu-analizi svojega območja in ostalih projektnih aktivnostih. O izvajanju projekta vas bomo redno obveščali na spletni strani Centra za razvoj Litija, v občinskih glasilih in na uradni spletni strani projekta.

Produkcija: Peternet