English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prva konferenca inovativnosti v Srcu Slovenije

Izjava za javnost

V četrtek, 12. marca 2009, se je v novih prostorih OŠ na Polšniku zgodila prva konferenca inovativnosti z naslovom Inovativnost in razvoj lokalne skupnosti – InLoComm. Konference se je udeležilo več kot 80 udeležencev iz Osrednjeslovenske in tudi drugih regij, saj je tematika zelo aktualna in jo je potrebno vključevati v vse pore delovanja lokalnih skupnosti.

Konferenčno dogajanje je potekalo skozi predstavitev inovativnih pristopov in modelov ter primerov dobrih praks, ki lahko konkretno udejanjijo inovativnost v različnih sferah življenja, v katerih delujemo. Tokrat so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz litijskem okolju in Srcu Slovenije, ki naj bi jim sledila druga okolja, tako da bo na konferenci v naslednjem letu število vključenih v projekt še večje.

Poseben poudarek je bil namenjen uspešnemu sodelovanju z litijskimi osnovnimi šolami in gimnazijo, ki projekt izvajajo že nekaj let. Na konferenci so bila podeljena priznanja učencem za najbolj inovativne prispevke. Ti bodo predstavljeni tudi na mednarodni konferenci Stanford po Stanfordu, ki se bo odvijala 28. maja v Ljubljani. RCL je nagrajencem obljubil zanimivo nagrado – obisk adrenalinsekga parka v Srcu Slovenije (Kamniška Bistrica), česar so se zelo razveselili.

Vsekakor je bila ne le za Polšnik pač pa tudi za občino Litija to odlična priložnost za promocijo in predstavitev skupnega delovanja širši javnosti.


Program konference:

8.30 – 9.00
Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.15
Odprtje konference: Meta Vesel Valentinčič, državna sekretarka v SVLR: Pomen regionalnega razvoja za Slovenijo in EU

9.15 – 9.30
Mag. Violeta Bulc, Vibacom: InLoCom koncept – Vloga lokalnih skupnosti v modelu inovativnega prostora
Povezava na predstavitev

9.30 – 9.45
Saša Gradišek, RCL: Iz lokalnega projekta »Litija – Mesto Inovativnosti« v regijski koncept
Povezava na predstavitev

9.45 – 10.00
Mag. Ladeja Godina Košir, IPRK: Pomen komunikacijskih strategij za razvoj InLoCom: primer Srce Slovenije
Povezava na predstavitev

10.00 – 10.30
Dialog

10.30 – 11.00
Slavnostna podelitev nagrad za prispevke o inovativnosti

11.00 – 12.00
Odmor za kosilo

12.00 – 13.30
Vihar praks skozi jedernate intervjuje:
 Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo: Inovativno učno okolje
 Mag. Gabrijela Hauptman, OŠ Litija: Projekt InCo Jr.
Jože Kos, Naš Vrt: Podjetniški vidik soustvarjanja inovativne lokalne skupnosti ter koncept povezovanja občanov
Jelka Babič, RCL : Kako lahko nevladne organizacije (NVO) vplivajo na razvoj InLoComm
Matej Zupančič, Medianova: Predstavitev projekta »moja MICI« (portal moja inovativna civilna iniciativa)
Povezava na predstavitev

13.30 – 14.00
Odraz inovativnosti na Osnovni šoli Litija

14.00 – 14.30
Zaključne besede

Konferenčno dogajanje je povezovala mag. Ladeja Godina Košir.

Poseben dogodek ob robu konference
Po konferenci so odšli posamezniki v Center za zunanjo ureditev na Veliko Presko, kjer je potekalo odprtje razstave 50 slovenskih drevesnih vrst ob prijetni spremljavi slovenskega glasbenega ustvarjalca Lade Jakše.

Produkcija: Peternet