English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Daljinsko ogrevanje na biomaso v občini Dol pri Ljubljani

V sredo, 14. januarja 2009, je bila krajanom Vinj in Kamnice, v kulturnem domu v Dolskem, predstavljena možnost skupnega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na podlagi pobud, ki so sledile sprejetemu Lokalnemu razvojnemu programu Občine Dol pri Ljubljani 2007-2013, je bila v pripravljalni fazi projekta že v lanskem letu narejena študija izvedljivosti, ki obravnava možnost izgradnje skupnega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v strnjenem delu naselja Vinje in delu Kamnice.

Glede na izsledke študije izvedljivosti je bil na pobudo Bojana Hermana in prof. dr. Alojza Poredoša ter s pomočjo Centra za razvoj Litija sklican sestanek krajanov Vinj in Kamnice, na katerem jim je bila predstavljena idejna zasnova projekta ter sam potek njegove izvedbe. V kolikor bi bilo izkazano dovolj veliko zanimanje uporabnikov za priključitev na sistem, bi bil po predvidevanjih projekt realiziran do konca leta 2010. Predstavitve se je udeležila tudi predstavnica potencialnih investitorjev, ki bi ob podelitvi koncesije zgradili, upravljali in vzdrževali sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V predstavitvi je podala več informacij o tehničnih lastnostih in delovanju sistema daljinskega ogrevanja, postopku izgradnje omrežja, priključitvi uporabnikov na omrežje in samem poteku odločitve o izgradnji takega omrežja.

Predstavitve se je udeležilo več kot 60 udeležencev iz Kamnice in Vinj, ki so pokazali veliko mero zanimanja za izgradnjo skupnega omrežja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V razpravi je med številnimi vprašanji ostala odprta problematika določanja cene ogrevanja. Vsa gospodinjstva na tem območju bodo v kratkem prejela anketni list, v katerem bodo zajeti tudi podatki, ki so potrebni za izračun predvidene cene ogrevanja. Anketni list bo zgolj informativne narave. Na podlagi analize pridobljenih podatkov, bo poleg ostalega izračunana tudi okvirna cena ogrevanja in podane primerjave cen ogrevanja že delujočih sistemov. Vsekakor bodo s tem že dane osnove za odločitev prebivalcev. Odločitev o investiciji pogojuje število uporabnikov in se izide le v primeru, da se bo na sistem priključilo okvirno 90% gospodinjstev na tem območju. Zato prosimo vse krajane, ki bodo prejeli vprašalnik, da ga natančno izpolnijo in ga vrnejo v čim večjem številu. Le tako bodo pred dokončno odločitvijo o priklopu na sistem daljinskega ogrevanja prejeli vse potrebne podatke, ki bodo olajšali odločitev.

Dodatne informacije in vprašanja: Mitja Bratun

Produkcija: Peternet