English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce me povezuje - stičišče NVO "Srca Slovenije"

Na Javnem razpisu Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih nevladnih organizacij in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je s pomočjo Centra za razvoj Litija Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a uspelo s prijavo projekta SRCE ME POVEZUJE – stičišče NVO »Srca Slovenije«.

Projekt financira Evropski socialni sklad in je namenjen zagotavljanju podpornega okolja dejavnostim, ki so potrebne za razvoj nevladnega sektorja kot celote oziroma dejavnostim, ki bodo namenjene vsem nevladnim organizacijam (društvom, zavodom, ustanovam …) v Osrednjeslovenski regiji, da bi te bolj aktivno prispevale k oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter promociji nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja javnosti in ciljnih skupin o pomenu in vlogi nevladnih organizacij.

Društvo GEOSS bo kot regijsko stičišče nevladnih organizacij tehnično pomoč izvajal v dobrobit drugih NVO, spodbujal mreženje, mednarodno sodelovanje in pomagal pri zastopanju interesov nevladnih organizacij na območju. Stičišče je že začelo izdajati svoj informator, na katerega se lahko prijavite tudi na spletni strani www.srce-me-povezuje.si, kjer boste našli še vrsto drugih aktualnih informacij. 

Dodatne informacije: Jelka Babič

Produkcija: Peternet