English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pogled v leto 2008

V letu 2008 smo delovali na naslednjih področjih:
  • Skupni razvoj občin Razvojnega partnerstvo središča Slovenije
  • Vključevanje v mednarodna partnerstva ter izvedba prvih aktivnosti na potrjenih mednarodnih projektih CO2 Neutral Transport for the Alpine Space, Listen to the voice of Villages in EnerSEE
  • Izvedba projekta Trkamo na vrata dediščine s poudarkom na varovanju in trženju dediščine
  • Vzpostavitev in delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije
  • Delovanje točke VEM za podjetnike v Litiji, Grosupljem, Kamniku in Dolu pri Ljubljani
  • Vzpodbujanje trženja podeželja v sodelovanju z zadrugo Jarina
  • Razvoj inovativnosti med mladimi ter razvoj turizma v Litiji
  • Redno delovanje v Dolu pri Ljubljani ter povezovanje pod imenom Dežela Jurija Vege
Preberite si podrobnejši pregled dela v letu 2008.

Produkcija: Peternet