English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje podjetnikov občine Dol pri Ljubljani

8. oktober 2022 - V petek, 7. oktobra 2022, smo za Občino Dol pri Ljubljani organizirali Srečanje podjetnikov, ki se ga je udeležilo okrog 40 lokalnih podjetnikov in gostov. Na dogodku so se predstavili lokalni podjetniki, nacionalne in regijske inštitucije pa so jih seznanile z možnostmi črpanja povratnih in nepovratnih sredstev iz naslova različnih javnih razpisov. Dogodek je organizirala Občina Dol pri Ljubljani v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije, d.o.o..

Župan Občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič, ki je nagovoril udeležence, je predstavil aktivnosti, ki jih Občina izvaja za spodbujanje in promocijo podjetništva, od podjetniškega kataloga, priprave strateških dokumentov, ki bodo podlaga za nadaljnji razvoj tega pomembnega področja, do dolgo pričakovane spremembe Občinskega prostorskega načrta ter druge investicije in projekte, v katerih bodo svoje mesto lahko dobili tudi lokalni podjetniki.

S strani predstavnikov nacionalnih in regijskih inštitucij so bile v nadaljevanju predstavljene številne finančne priložnosti za podjetja – trenutno odprti in načrtovani javni razpisi za povratna in nepovratna sredstva, ki jih razpisujejo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eko sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad ter Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

Predstavila sta se tudi dva primera dobrih praks lokalnih podjetnikov. Ga. Petra Majdič, GOS-TEKI, športne dejavnosti, Petra Majdič s.p., je predstavila športno-rekreacijske dejavnosti ter aktivnosti počitniškega varstva otrok, v katerih sodelujejo lepo število različnih udeležencev ter Občino spodbudila k ureditvi večjih športnih objektov za tovrstne namene. G. Jože Kos iz podjetja Mizarstvo Kos d.o.o. pa je navzoče navdihnil s prepletom svojega podjetniškega delovanja s skrbjo za razvoj lokalne skupnosti, izobraževanjem, različnimi razvojnimi zgodbami in projekti ter skrbjo za dediščino.

Na okrogli mizi, ki je dogodek zaokrožila, so se predstavili lokalni podjetniki in podjetja, in sicer: ga. Barbara Košir iz podjetja Avtoservis Košir, g. Marko Selšek iz podjetja Elektroakustika d.o.o., g. Željko Kovačevič iz podjetja Jub d.o.o. ter ga. Tina Turnšek iz podjetja Amortizer d.o.o.. Z županom, ki je prav tako sodeloval v diskusiji, so izmenjali tudi mnenja o lokalnem podjetniškem okolju, pri čemer so izrazili zadovoljstvo z do sedaj že izvedenimi koraki, dobro komunikacijo z Občino ter izpostavili pomen skupnega iskanja različnih rešitev. Pozdravili so, po 15-ih, letih sprejeti Občinski prostorski načrt in pozvali k še dodatnim aktivnostim, ki bi spodbudile lokalno podjetništvo: občinske finančne spodbude za podjetja, ki zaposlujejo lokalni kader, nadaljevanje urejanja osnovne infrastrukture, enotne usmerjevalne table za podjetja, pogostejša podjetniška srečanja, spodbujanje podjetništva med mladimi ter podporno okolje za mlade start-up podjetnike, če naštejemo le nekatere.

Dogodek, ki ga je moderiral podjetnik, g. Sandi Muheljić iz podjetja Kavion d.o.o., je bil med udeleženci odlično sprejet in se je zaključil z željo po nadaljevanju pogovorov in skupnem sodelovanju za razvoj lokalnega podjetniškega okolja.

Srečanje podjetnikov občine Dol pri Ljubljani. 

Produkcija: Peternet